Haku

8/179/88

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 8/179/88

Ratkaisu annettu: 21.10.1988

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Kuljetuskonsernin omistama ajoneuvoyhdistelmä on 15. päivänä joulukuuta 1987 n. klo 21.00 kuljettanut lähettäjän virvoitusjuomalastia Oulusta Jyväskylään. Matkalla on liukkaalla tiellä ja lumipyryssä yllättäen ilmestynyt jalankulkija ajoneuvon eteen. Väistäessään jalankulkijaa kuljettaja on ajanut ajoneuvoyhdistelmän tieltä ulos. Ulosajossa on ajoneuvon lasti, 30 lavapaikkaa virvoitusjuomakoreja ja -pulloja, vaurioitunut täysin.

Poliisin suorittamassa tutkinnassa on selvitetty, että jalankulkija on liikkunut pimeällä tiellä ilman heijastinta, että ajoneuvoyhdistelmän nopeus onnettomuushetkellä on ollut noin 80 km/h ja että mainittu jalankulkija on pysähtynyt keskelle tietä ajoneuvoyhdistelmän eteen.

Virallinen syyttäjä on päättänyt olla nostamatta asiassa syytettä, koska kysymyksessä ei ole ollut ajoneuvon kuljettajan rikos.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan rahdinkuljettaja ei ole vastuussa lastin vahingoittumisesta pääasiassa seuraavin perustein.

Tiekuljetussopimuslain 28 §:n nojalla rahdinkuljettajalla ei ole laissa määrättyä vastuuta, mikäli vahinko on johtunut olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Suoritetun poliisitutkinnan perusteella lausunnonpyytäjän mielestä on käynyt ilmi, että vahinko on johtunut juuri tällaisesta tilanteesta, eikä rahdinkuljettajalla siis saata olla tiekuljetussopimuslaissa tarkoitettua vastuuta.

Lähettäjän kanta

Lähettäjä katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuussa tapahtuneesta vauriosta kantaansa enempää perustelematta. Vahinkoa kärsineen lähettäjän kanta ilmenee siitä, että se on osoittanut vahingoistaan laskun kuljetusliikkeelle.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjojen mukaan kuljetuskonsernin omistama ajoneuvoyhdistelmä on 15.12.1987 kuljettanut lähettäjän omistamia virvoitusjuomakoreja pulloineen Oulusta Jyväskylään.

Vahingon tapahtuma-aikana illalla noin klo 21.00 on vallinnut sakea lumisade ja tien pinta on ollut liukas.

Ajoneuvon kuljettajan ajonopeus on ollut noin 80 km/h. Ajoneuvoyhdistelmän eteen on ilmestynyt jalankulkija, joka ei ole käyttänyt heijastinta. Jalankulkija on lähtenyt ylittämään tietä, mutta pysähtynyt keskelle tietä. Onnettomuuden välttämiseksi ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja on ohjannut ajoneuvonsa ulos tieltä, jonka seurauksena kuljetettu lasti on vaurioitunut. Suoritetun poliisitutkinnan perusteella virallinen syyttäjä on päättänyt olla nostamatta asiassa syytettä katsoen, että ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja ei ole syyllistynyt rikokseen.

Rahdinkuljettajan vapautuminen tiekuljetussopimuslain mukaisesta vastuusta TKSL 28 §:n nojalla edellyttää, että rahdinkuljettaja näyttää vahingon aiheutuneen olosuhteesta, jota hän ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Mainitun lauseen tulkinnassa on niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin asetettu korkea sovellettavuuskynnys.

Asiassa suoritetun poliisitutkinnan perusteella on selvitetty, että jalankulkija on yllättäen pysähtynyt keskelle tietä ja kääntynyt kohti ajoneuvoa. Lautakunnan käsityksen mukaan jalankulkijan käyttäytymistä ei voida pitää ennalta arvattavana. Näin ollen vahingon on katsottava aiheutuneen ennalta arvaamattomasta, äkillisestä ja ulkopuolisesta syystä.

Lautakunta katsoo, että nyt kysymyksessä oleva vahinko on johtunut olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä, josta syystä ja nojautuen TKSL 28 §:n 1 momentin viimeisen lauseen säännökseen lautakunta katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuusta vapaa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA