Haku

8/127/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 8/127/85

Ratkaisu annettu: 26.08.1985

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja vei 11.5.1984 kuljettimen lähettäjältä Kokkolasta vastaanottajan työmaalle Harjavaltaan. Matkan aikana kuljetin siirtyi kiinnitysremmien ja -köysien petettyä, jolloin kuljettimen muottivanerit irtosivat. Rahdinkuljettaja ilmoitti vahingosta 29.6.1984 vakuutusyhtiön Kokkolan konttoriin, joka välitti ilmoituksen saman yhtiön Porin konttoriin. Vakuutusyhtiön kuljetusvahinkojen tarkastaja otti puhelimitse yhteyttä vastaanottajan työmaalle sopiakseen vahingon tarkastamisesta. Kun tuolloin ei vastaanottajan taholta löytynyt ketään asiasta tietävää, tarkastusta ei järjestetty. Tämän jälkeen asia tuli esille vakuutusyhtiön saatua 18.4.1985 rahdinkuljettajan vahinkoilmoituksen ja lähettäjän 3.4.1985 päiväämän laskun kuljettimen korjauksesta. Laskun mukaan kuljetin oli korjattu 28.–29.6.1984.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö toteaa, että tavaran luovutus tapahtui 11.5.1984 ja kuljettimen korjaus esitetyn selvityksen mukaan 28.–29.6.1984. Korjauslasku on esitetty yhtiölle vasta 18.4.1985. Vakuutusyhtiö ilmoittaa, että siihen ei ole otettu yhteyttä määräajan pidentämiseksi. Vakuutusyhtiö katsoo, että kanne korvauksen vaatimiseksi kuljetusliikkeeltä olisi pitänyt panna vireille viimeistään 11.5.1985 tai vaihtoehtoisesti olisi ennen kyseistä päivämäärää tullut sopia päivämäärän pidentämisestä korvauksen hakijan ja rahdinkuljettajan sekä vakuutusyhtiön kesken. Koska näin ei ole menetelty, asia on TKSL 41 §:n perusteella vanhentunut.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, onko asia TKSL 41 §:n nojalla vanhentunut.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että TKSL 41 §:n mukaan laissa tarkoitettua kuljetusta koskeva kanne on pantava vireille vuoden kuluessa siitä, kun tavara on vähentynyt tai vahingoittunut tai tavaran luovutuspäivästä. Koska näin ei ole tapahtunut, on asian katsottava vanhentuneen.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA