Haku

7/241/92

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 7/241/92

Ratkaisu annettu: 11.06.1992

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vahingonkärsinyt: Vastaanottaja

TAPAHTUMA

Vastaanottaja oli tilannut Saksasta yhden kontin Novex-nimistä kemikaalia, yhteispainoltaan 22.459 kiloa, toimitettavaksi Inkoon tehtaalleen.

Saksalainen lähettäjäyhtiö oli antanut kontin ruotsalaisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi 7.10.1991 päivätyllä CMR-rahtikirjalla X.

Lastattu kontti oli saapunut Helsingin konttiterminaaliin meritse 10.10.1991.

Suomalainen rahdinkuljettaja (silloinen kommandiittiyhtiö) oli vetänyt kontin perille vastaanottajan tehtaalle Inkooseen ja purkanut sen saamiensa ohjeiden mukaisesti vastaanottajan siiloon 10.10.1991. Kuljetuksesta oli 8.10.1991 laadittu Suomessa kuormakirja Y, joka oli allekirjoitettu 10.10.1991. Kuormakirja oli laadittu päärahdinkuljettajan suomalaisen tytäryhtiön lomakkeelle ja siinä oli kuljetusliikkeeksi ilmoitettu kommandiittiyhtiö. Kuormakirjassa oli kuljetusreitiksi ilmoitettu Sompa – Inkoo - Kulloo.

Vastaanottaja ei ollut tarkastanut kontin sisältöä ennen purkamista.

Kun kontin sisällöstä oli käytetty jo noin puolet, vastaanottajatehtaan tuotannossa oli ilmennyt häiriöitä. Kirjallinen reklamaatio tavaran myyjälle oli tehty 25.11.1991 ja rahdinkuljettajana toimineelle (osakeyhtiömuotoiseksi muuttuneelle) kuljetusliikkeelle 5.12.1991. Kuljetusliikkeelle oli reklamaation tehnyt päärahdinkuljettajan suomalainen tytäryhtiö.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, onko kuljetusliikkeen suorittama kuljetus kotimainen vai kansainvälinen kuljetus.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että ruotsalainen rahdinkuljettaja, joka CMR-rahtikirjan mukaisesti on sitoutunut kuljettamaan tavaran Saksasta Inkooseen, on kuljetusosuutta Sompasaari - Inkoo varten valmistuttanut tytäryhtiönsä toimesta kuormakirjan Y. Tässä kuormakirjassa on tosin merkintöjä, joista ilmenee lähettäjän olleen saksalainen yhtiö ja tavaran tulleen aluksella Helsinkiin Lyypekistä, mutta kuormakirjassa ei ole ollut viittausta tavaran kansainvälisessä kuljetuksessa käytettyyn CMR-rahtikirjaan X. Kuormakirjaan on käsin merkitty purkamisvelvollisuus sekä reititys Sompasaaresta Inkoon Kullooseen.

Lautakunta katsoo, että tavaran ruotsalainen kansainvälinen rahdinkuljettaja on kuormakirjalla Y antanut kuljetusliikkeelle tehtäväksi kuljettaa tavara Helsingin Sompasaaresta Inkoon Kullooseen ja että kysymyksessä on näin ollen kotimainen kuljetus.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA