Haku

7/223/91

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 7/223/91

Ratkaisu annettu: 03.09.1991

Lausunnonpyytäjä: Kunnanhallitus

Vahingonkärsinyt: Kunta

Vahingonkärsinyt oli ostanut 1.130 kg:n painoisen turvakaapin valmistajalta. Valmistaja, joka oli luvannut järjestää kaapin kuljetuksen, oli tilannut kuljetuksen kuljetusvälitysliikkeeltä. Kuljetuksen oli 16.1.1991 suorittanut rahdinkuljettaja.

Ennen turvakaapin lastaamista ajoneuvoon vastaanottajalta oli puhelimitse tiedusteltu, oliko tällä käytettävissään trukkia tai vastaavaa laitetta purkamista varten. Vastaanottaja oli ilmoittanut, että kaappi voidaan tuoda välittömästi, sillä vastaanottaja olisi järjestänyt samalla myös kaapin sisäänkuljetuksen.

Perille tultaessa oli kuitenkin ilmennyt, että purkamislaitteita ei ollutkaan saatavilla, vaan kaappi oli purettava lavalta ajoneuvon varusteisiin kuuluvaa pumppuvaunua apuna käyttäen. Käytettävän purkamistavan oli esittänyt vastaanottajan palveluksessa ollut työnjohtaja.

Turvakaappi oli rahdinkuljettajan autonkuljettajan käyttämällä pumppuvaunulla vedetty ajoneuvon perälaudan päältä maan pinnalle. Pinnan epätasaisuuksista johtuen pumppuvaunu kaappeineen oli kallistunut ja kaatunut ajoneuvon perälaudan päälle, jolloin turvakaappi vahingoittui.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, kenellä on vastuu kaapin kaatumisesta ja kuka on velvollinen korvaamaan vahingon.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n perusteella rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana.

Milloin rahdinkuljettajan kanssa ei ole muuta erikseen sovittu, on sellaisen tavaran luovuttamisen, jonka purkaminen edellyttää erityisiä laitteita, katsottava tapahtuneen, kun ajoneuvo on kuorman purkamista varten jätetty vastaanottajan määräämään paikkaan. Kuorman purkaminen tällaisessa tapauksessa tapahtuu vastaanottajan vastuulla. Purkamisessa avustavan rahdinkuljettajan on katsottava toimivan tällaisessa purkamistyössä vastaanottajan lukuun ja hänen vastuullaan.

Lautakunta toteaa, että käytetyn purkamispaikan ja -tavan on määrännyt kunnan edustaja ja että mainittu edustaja on pyytänyt rahdinkuljettajaa avustamaan pumppuvaunuineen raskaan esineen purkamista.

Lautakunta toteaa edelleen vahingon tapahtuneen turvakaapin jo tultua siirretyksi ajoneuvosta maahan.

Lautakunta katsoo, että kuljetettu turvakaappi on luovutettu vastaanottajalle purkamispaikassa ajoneuvon lavalla ja että vastuun purkamisen suorittamisesta kantaa vastaanottaja.

Edellä kerrotun johdosta lautakunta toteaa, että tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin nojalla rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Lautakunta toteaa myös, että se ei ole toimivaltainen antamaan lausuntoa siitä, onko tavaran tilaajan vai toimittajan kannettava seuraukset kaapin vahingoittumisesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA