Haku

7/208/90

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 7/208/90

Ratkaisu annettu: 04.10.1990

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vahingonkärsinyt: Vastaanottaja

Tapahtuma

Lautakunta toteaa asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella, että tavaran lähettäjä on toimittanut 1.8.1989 rahdinkuljettajan terminaaliin Vantaalle yhden lavalle kiinnitetyn nipun kuljetettavaksi vastaanottajalle. Kuljetuksesta on laadittu rahtikirja, johon tehtyjen merkintöjen mukaan kuljetettavaksi on annettu yksi nippu, joka on sisältänyt messinkiä levyinä ja pronssiputkina. Lähetyksen kokonaispaino on ollut 533 kiloa. Tämän määrän on rahdinkuljettajan edustaja kuitannut vastaanottaneensa kuljetettavasi.

Tavara on ollut tarkoitettu kuljetettavaksi rahdinkuljettajan Vantaan terminaalista Lahden terminaaliin, josta se olisi edelleen toimitettu vastaanottajalle.

Lahden terminaalista on 2.8.1989 ilmoitettu tavaraa koskevan rahtikirjan saapuneen perille, mutta tavaran puuttuvan. Rahdinkuljettajan Vantaan terminaalissa on ryhdytty etsimään lähetettävää tavaraa. On myös löydetty yksi yhteen sidottu nippu, jossa on ollut osoitelappu. Tämä nippu on väliaikaisella rahtikirjalla toimitettu Lahteen ja sieltä edelleen vastaanottajalle. Tavaraa vastaanotettaessa on havaittu lähetyksestä puuttuneen 332 kilon painoinen erä messinkilevyjä.

Lähettäjä on lastannut kuljetettavat messinkilevyt kuljetuslavalle ja kiinnittänyt ne vanteella, kun taas pronssiputket on toisena nippuna kiinnitetty levyjen ja laattojen päälle samoin vanteella.

Kadonneen tavara arvo on 14.580,70 markkaa.

Rahdinkuljettajan vastuu terminaalitoiminnastaan perustuu tiekuljetussopimuslakiin.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa tavaran vähentymisestä, vaikka hän on toimittanut perille rahtikirjan mukaisen lähetyksen eli yhden nipun.

Lautakunnan ratkaisu

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa mm. tavaran vähentymisestä sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Tiekuljetussopimuslain 8 §:n 1 momentin 5-kohdan mukaan rahtikirjaan on merkittävä kollien lukumäärä sekä niiden erityismerkit ja numerot tai vastaava tavaran seloste. Saman momentin 6-kohdan mukaan rahtikirjassa on ilmoitettava myös tavaran kokonaispaino tai sen muulla tavoin ilmaistu määrä.

Tiekuljetussopimuslain 12 §:n 1 momentin nojalla rahdinkuljettajan tulee ottaessaan tavaran kuljetettavakseen tarkastaa, vastaavatko rahtikirjaan merkityt tiedot kollien lukumäärää, merkkejä ja numeroita. Rahdinkuljettajan tulee pykälän 2 momentin mukaan myös tarkastaa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila ja merkitä sitä koskevat aiheellisiksi katsomansa varaumat ja niiden syyt rahtikirjaan.

Nyt esillä olevassa tapauksessa rahtikirjaan on merkitty kollin numero, kollien lukumäärä, lähetyksen sisältö ja bruttopaino. Rahdinkuljettaja on ottanut tavaran kuljetettavakseen huomautuksitta.

Tavaran ollessa rahdinkuljettajan huostassa kuljetusta varten se on joksikin aikaa kadonnut, joten rahdinkuljettaja on joutunut sitä etsiskelemään.

Rahdinkuljettaja ei ole näyttänyt rahtikirjaan tehtyjen merkintöjen olleen virheellisiä eikä hän myöskään tavaraa vastaanottaessaan ole tehnyt varaumia rahtikirjaan.

Lautakunta katsoo tiekuljetussopimuslain 27 §:n yleissäännön tulevan sovellettavaksi ja toteaa rahdinkuljettajan olevan vastuussa tavaran vähentymisestä.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA