Haku

7/195/89

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 7/195/89

Ratkaisu annettu: 30.05.1989

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Kuljetusliikkeen omistama, puutavaralastissa ollut ajoneuvoyhdistelmä on matkallaan Lappeenrannasta Milanoon suistunut 26.10.1988 tieltä Porvoon moottoritiellä. Onnettomuudessa kuljettaja on kuollut ja lasti kärsinyt lieviä vahinkoja. Tapahtumatietojen ja ruumiinavauspöytäkirjan perusteella on onnettomuuden todennäköinen syy ollut kuljettajan sairauskohtaus (sydäninfarkti).

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo kysymyksessä olevan TKSL 28 §:n tarkoittama olosuhde, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Näin rahdinkuljettaja ei ole vastuussa lastille aiheutuneesta vahingosta.

Tavaran lähettäjän kanta

Tavaran lähettäjä ja kuljetusvahingon kärsinyt katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta pääasiassa seuraavin perustein.

Kuljetustoimeksianto on annettu nimetylle kuljetusliikkeelle eikä lähettäjän asemaan saata vaikuttaa se, onko sopimuksen tehnyt kuljettaja tehnyt alikuljetussopimuksen jonkun kolmannen kanssa. Sopimuskumppaniinsa nähden lähettäjä katsoo, että tavara on vaurioitunut sen ollessa rahdinkuljettajan hallussa eikä lähettäjän korvausoikeuteen saata vaikuttaa se, mistä syystä rahdinkuljettajan alirahtaaja on kuljetettavaa tavaraa vahingoittanut. Rahdinkuljettaja on vastuussa vahingosta tiekuljetussopimuslain yleissäännöksen perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjojen mukaan lähettäjä on 26.10.1988 antanut rahdinkuljettajan kuljetettavaksi sahatavaralastin määräpaikkana Milano. Tavara on lastattu lähettäjän tiloissa 26.10.1988 kuljetusliikkeen omistamaan ajoneuvoyhdistelmään. Puutavaralastissa ollut ajoneuvoyhdistelmä on samana päivänä suistunut tieltä Porvoon moottoritiellä, jolloin kuljettaja on kuollut ja lasti kärsinyt vahinkoja. Tapahtuneen onnettomuuden syyksi on todettu kuljettajan äkillinen sairauskohtaus (sydäninfarkti).

Lähettäjä on vaatinut korvausta paitsi tavaran vahingoittumisesta myös sen palauttamisesta lähetyspaikalle, käsittelystä, lajittelemisesta ja paketoimisesta uudelleen.

TKSL 10 §:n mukaan rahdinkuljettaja vastaa palveluksessaan olevien tai hänen lukuunsa kuljetuksessa toimivien henkilöiden menettelystä tehtävän suorittamisessa kuten omista teoistaan ja laiminlyönneistään. Tämän säännöksen on yleisesti katsottu sisältävän myös sen, että ns. sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja on oikeutettu vetoamaan niihin vastuustavapautumisperusteisiin, joihin hänen käyttämänsä apulaiset tai hänen lukuunsa toimineet muut henkilöt ovat oikeutetut vetoamaan.

Lautakunta katsoo, että niin kuljetuksen todellisuudessa suorittanut rahdinkuljettaja kuin sopimuksen tehnyt rahdinkuljettajakin ovat oikeutetut vetoamaan vastuustavapautusperusteeseen, johon kuljetuksen suorittava rahdinkuljettaja on oikeutettu.

Lautakunta katsoo, että kuljettajan äkillinen ja odottamaton sairauskohtaus (sydäninfarkti) on katsottava TKSL 28 §:ssä tarkoitetuksi olosuhteeksi, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Muun selvityksen puuttuessa lautakunta katsoo nojautuen TKSL 10 ja 28 §:iin, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta. Tämän ratkaisun johdosta lautakunta jättää tutkimatta kysymyksen vaaditun vahingonkorvauksen määrästä.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA