Haku

7/178/88

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 7/178/88

Ratkaisu annettu: 28.04.1988

Lausunnonpyytäjä: Lähettäjä

Tapahtumatiedot

Lähettäjä antoi 26.11.1987 kuljetusliikkeelle kuljetettavaksi 10 pallettia melamiinipinnoitetta, yhteensä 68.000 m², vastaanottajalle. Palletit lastattiin kuljetusliikkeen avonaiseen ajoneuvoyhdistelmään illalla 26.11.1987.

Melamiinipinnoite oli pakattu teräs/vanerialustoille, peitetty ympäriinsä pakkausmuovilla ja suojattu päältä lastulevyllä. Pakkaukset oli kiinnitetty teräsvantein. Lähettäjä on käyttänyt vastaavaa pakkaustapaa vuodesta 1984 lähtien. Lastauksen tapahduttua rahdinkuljettaja peitti kuorman irtopressuilla.

Kuljetus tapahtui yöllä 26.- 27.11.1987, jolloin ilman lämpötila oli - 4 °C … - 7 °C. Kuljetuksen aikana satoi lunta, mutta saadun selvityksen mukaan mitään tavallisuudesta poikkeavaa ei tapahtunut. Kuorma purettiin määräpaikassa aamuyöllä 27.11.1987. Vastaanottajan selvityksen mukaan kuorman otti vastaan hänen edustajansa. Kuorma purettiin normaalisti autosta pihalle, josta palletit siirrettiin välittömästi sisään trukkiperävaunulla. Vastaanottajalta saadun puhelintiedon mukaan palletteja ei ole voitu ajoneuvosta purkaa sisätiloissa. Purkamisessa ei myöskään ole voitu käyttää haarukkatrukkia, koska palletit eivät pituutensa vuoksi mahtuneet ovista poikittain sisään, vaan oli siis käytettävä erillistä trukkiperävaunua.

Tavaraa vastaanotettaessa havaittiin kuorman osittain lumeentuneen kuljetuksen aikana. Irtolumi puhdistettiin pallettien päältä heti yöllä.

Tavaraa vastaanotettaessa ei tehty reklamaatiota.

Seuraavana päivänä eli 27.11.1987 havaittiin, että lunta oli päässyt myös melaniinipakkausten sisään. Lumi oli sisävarastossa sulaessaan vahingoittanut osan kuljetetuista pinnoitteista käyttökelvottomiksi. Vahingon määräksi on esitetty ja selvitetty yhteensä 67.287,- mk.

Lähettäjän kanta

Lähettäjä katsoo kuljetusliikkeen olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta pääasiassa seuraavin perustein.

Vaurion syynä on ollut vallitsevaan säähän sopimaton kuorman peittäminen. Puutteellisesta peittämisestä johtui, että lumi pääsi ajoviiman vaikutuksesta paitsi pallettien väliin myös pakkausten sisään. Pakkausten sisälle joutunut lumi on sisävarastossa sulaessaan vahingoittanut osan pinnoitteista käyttökelvottomaksi.

Kuormaa purettaessa on tosin havaittu pakkausten ulkoinen lumeentuminen. Se, että lähetystä vastaanotettaessa ei rahtikirjaan ole tehty muistutusta, johtuu osittain vastaanottajan kokemattomuudesta sekä siitä, että varsinainen vaurio (lumen pääseminen pakkausten sisään) on havaittu vasta myöhemmin päivällä pinnoitteita käyttöönotettaessa.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo kuljetusliikkeen olevan vastuusta vapaa pääasiassa seuraavin perustein.

Lähettäjä on pakannut kosteudelle alttiin tavaran muovipeitteellä suojattuna vanerialustoille. Kuljetus on vakiintuneen käytännön mukaan suoritettu avonaisella ajoneuvoyhdistelmällä, jolloin kuorma on peitetty asiallisesti ja tavanomaisella tavalla. Kuljetuksen aikana ei ole tapahtunut mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Tavara on määräpaikassa vastaanotettu huomautuksitta. Kun tavara on purettu ulkona pihalle, vakuutusyhtiö katsoo, että tavaran kastuminen ei olosuhteet huomioon ottaen ole tapahtunut kuljetusliikkeen suorittaman kuljetuksen aikana.

Pallettien väliin päässeen lumen osalta rahdinkuljettajalle ei ole tehty tiekuljetussopimuslain 40 a §:n edellyttämää muistutusta tavaraa vastaanotettaessa, joten kannevalta rahdinkuljettajaa kohtaan on menetetty.

Lisäksi rahdinkuljettajalla ei ole vastuuta vahingoittumisesta, jonka syynä on sellaisten tavaroiden puuttuva tai puutteellinen pakkaus, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita. Rahdinkuljettajalla ei myöskään ole vastuuta vahingosta, jonka syynä on eräiden tavaratyyppien erityinen alttius katoamiselle, vähentymiselle tai vahingoittumiselle. Kun rahdinkuljettaja on näyttänyt, että vahingoittuminen vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on saattanut johtua tällaisesta vaarasta, sen oletetaan siitä aiheutuneen, jollei muuta näytetä. Tällaista vastanäyttöä ei ole esitetty, joten rahdinkuljettaja on tälläkin perusteella vastuusta vapaa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

TKSL 40 a §:n mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta tai sellaisesta tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet. Kyseisessä tapauksessa on tavaraa vastaanotettaessa havaittu, että suojauksesta huolimatta kuljetettavana ollut tavara on lumeentunut. Vastaanottajan edustaja on kuitenkin huomautuksitta hyväksynyt tavaran vastaanotetuksi.

Lautakunta katsoo, että tavaran ulkoinen lumeentuminen on ollut sellainen ulkoisesti havaittavissa oleva seikka, joka olisi antanut vastaanottajalle aiheen selvittää, onko tavara vahingoittunut. Toisaalta lautakunta toteaa myös, että ottaen huomioon tämän tavaran kuljetusten vakiintuneen käytännön mukaisesti tapahtuneen avoautossa, käytetty pakkaus ei tässä tapauksessa ole ollut riittävä. Vastaanottajan olisi tullut reklamoida rahdinkuljettajaa välittömästi tavaraa vastaanottaessaan tai toimeenpanna hänen kanssaan sellainen tavaran tarkastus, jota tarkoitetaan TKSL 40 a §:ssä. Kun vastaanottaja on huomautuksitta vastaanottanut tavaran, lautakunta katsoo, että kanneoikeus kuljettajaa vastaan on TKSL 40 a §:n 3 momentin nojalla menetetty, josta syystä rahdinkuljettaja on vastuusta vapaa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA