Haku

7/161/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 7/161/87

Ratkaisu annettu: 08.05.1987

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Valmistaja lähetti 21.4.1986 Ruotsista 120 kollia astianpesukoneita Poriin sopimuksen perusteella käyttämänsä rahdinkuljettajan kautta. Tavaraa vastaanotettaessa todettiin osan pesukoneista vaurioituneen, mikä johtui ilmeisesti siitä, että kuorma oli kuljetuksen aikana liikkunut.

Tavaran vastaanottaja teki rahtikirjaan huomautuksen, että kolme pesukonetta oli vaurioitunut ja yhdeksän pakkausta vahingoittunut kuljetuksen aikana. Vakuutusyhtiö on tavaravakuutuksen perusteella maksanut korvausta vahingosta tavaran vastaanottajalle.

Tämän jälkeen vakuutusyhtiö on esittänyt regressivaatimuksen rahdinkuljettajalle viitaten siihen, että rahdinkuljettaja toimi nimenomaisen sopimuksen perusteella vastaanottajan rahdinkuljettajana, jolle kuuluvat kyseisentyyppiset kuljetukset Ruotsista Suomeen.

Rahdinkuljettaja torjui kuitenkin vakuutusyhtiön regressivaatimuksen viittaamalla TKSL 29 §:n 2 ja 3 kohtiin ja myöhemmin ilmoittaen, että regressivaatimus oli toimitettu edelleen ruotsalaiselle rahdinkuljettajalle.

Tämän yhtiön ruotsalainen vakuutusyhtiö on torjunut regressivaatimuksen nojautumalla CMR-sopimuksen 17 artiklan 2 ja 4 kohtiin sekä 18 artiklan 2 kohtaan.

Lausunnonpyytäjän kanta perusteluineen

Vakuutusyhtiö katsoo, että suomalaisella rahdinkuljettajalla on vastuu vahingosta lähettäjän kanssa solmimansa sopimuksen perusteella. Vakuutusyhtiö katsoo vahingon aiheutuneen siitä, että kuorma on päässyt liikkumaan kuljetuksen aikana.

Autonkuljettaja ei ole tehnyt varaumaa rahtikirjaan lastauksesta, vaikka ahtaaminen on rahdinkuljettajan velvollisuus, joten vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa TKSL 10 ja 27 §§:ien mukaan. Yhtiön mukaan lähetyksen kuormauksen suoritti lähettäjä siten, että koneet lastattiin kaksi päällekkäin niin että ylempi kone oli täsmälleen alemman koneen päällä, jolloin alemman koneen pakkaus kestää ylemmän koneen painon. Yhtiö viittaa siihen, että asiakirjojen perusteella ei löydy sopimusta siitä, että lähettäjä vastaisi myös ahtaamisesta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa TKSL:n sääntöjen mukaan sekä siitä, onko vahinko sellainen, jonka rahdinkuljettaja on velvollinen korvaamaan.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan kyseisen lähetyksen, 120 kollin, kuormauksen ja ahtaamisen suoritti lähettäjän henkilökunta. Kuorma oli kiinnitetty köysin ja kiinnitysvantein. Kuormaustapa on normaali ja lähettäjän henkilöstö kuormaa lähtevät kollit säännönmukaisesti samalla tavalla. Vahinko on johtunut siitä, että kuljetettavat kollit ovat päässeet liikkumaan kuljetuksen aikana sillä seurauksella, että pakkausten kulmat ovat aiheuttaneet painaumia alempana olevien pakkausten keskiosiin ja kuljetettaviin pesukoneisiin.

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on TKSL 27 §:n mukaan pääsääntöisesti vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Tällaista vastuuta rahdinkuljettajalla ei kuitenkaan ole lain 29 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan, mikäli tavaraa on käsitellyt, kuormannut tai ahdannut lähettäjä tai hänen puolestaan toimiva henkilö.

Koska tavaran lähettäjän edustajat ovat suorittaneet kuljetettavan pesukone-erän kuormaamisen ja ahtaamisen kuljetukseen käytetyn ajoneuvon kuormatilaan, eikä asiakirjoista käy ilmi, että rahdinkuljettajan edustaja normaalin tarkastuksen yhteydessä olisi saattanut havaita sellaisia puutteellisuuksia kuormauksessa, joista hänen olisi tullut tehdä merkintä rahtikirjaan TKSL 12 §:n mukaan, lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa kuljetetun erän vahingoittumisesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA