Haku

7/148/86

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 7/148/86

Ratkaisu annettu: 16.05.1986

Lausunnonpyytäjä: Lähettäjä

Vakuutusehdot: Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 1976 haveriehdoin

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja merkitsi kuljetusvakuutuksen vakuutusyhtiössä kuoripuristimen kuljetukselle Suomesta tehdasalueelle Norjaan. Kuljetuksen suoritti suomalainen rahdinkuljettaja. Puristin saapui tehdasalueelle Norjaan 11.2.1986 vahingoittumattomana. Koska kuljetukseen käytetyn ajoneuvoyhdistelmän rakenne ei tehnyt mahdolliseksi kuljetusta lopullisen asennuspaikan viereen, kuoripuristin purettiin vastaanottajan ohjeiden mukaisesti maahan muutaman kymmenen metrin päähän tehdashallista. Tämän jälkeen vastaanottaja tilasi norjalaiselta rahdinkuljettajalta kalustoa, jotta lopullinen siirto asennuspaikalle kävisi päinsä. Tämän kuljetuksen aikana rahdinkuljettajan ilmajousitetulle alustalle asetettu puristin putosi 12.2.1986 ilmeisesti kuljetushenkilökunnan huolimattomuuden vuoksi ja vaurioitui.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lähettäjä katsoo, että vakuutusyhtiö on velvollinen suorittamaan korvauksen tapahtuneesta vahingosta. Lähettäjän käsityksen mukaan vastaanottajan tehtaalla tapahtunut koneen purkaminen rahdinkuljettajan ajoneuvosta ei tapahtunut kuljetuksen päättävässä tarkoituksessa. Vastaanottajan mukaan puristin oli siirretty maahan ja siitä toisen rahdinkuljettajan kuljetusalustalle lähettäjästä riippumattomista syistä ja kuljetusta on jatkettu vahinkotapahtuman sattuessa.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö on evännyt vakuutuskorvauksen kuljetusvakuutuksen puitteissa, koska tavara sen tulkinnan mukaan vahingoittui kuljetuksen päätyttyä ns. sisäisen siirron yhteydessä. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan maantierahdinkuljettajaan, joka oli luovuttanut tavaran määränpäässä vahingoittumattomana, ei ole kohdistettu vaatimuksia. Tämän lisäksi vakuutusyhtiö katsoo, että lähettäjän lausuntopyyntö perustuu tavarankuljetusvakuutusta koskevaan ongelmaan, minkä vuoksi lausunnon antaminen työjärjestyksen 1 §:n mukaan ei ole mahdollista.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunnan työjärjestyksen 1 §:n mukaan lautakunnan tarkoituksena on edistää ja kehittää oikeata, kohtuullista ja yhtenäistä käytäntöä tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1979 tulkinnassa ja soveltamisessa muutoinkin antamalla työjärjestyksessä määritellyin edellytyksin lausuntoja sellaisista ehtojen soveltamiskysymyksistä, joilla lautakunta katsoo olevan periaatteellista ja yleispätevää merkitystä.

Kyseessä olevassa tapauksessa on vakuutusehdoiksi merkitty tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 1976 haveriehdoin sekä varkauden ja särkymisen varalta.

Tähän nähden lautakunta toteaa, että lausunnon antaminen kyseisessä asiassa menee lautakunnan toimivallan ulkopuolelle työjärjestyksen 1 §:n mukaan.

Lautakunta toteaa lisäksi, että ei ole olemassa muutakaan vahinkolautakuntaa, jonka käsiteltäväksi kysymys voitaisiin saattaa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA