Haku

7/101/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 7/101/84

Ratkaisu annettu: 04.10.1984

Lausunnonpyytäjä: Rahdinkuljettaja

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 1.3.1984 kuljetettavakseen erän elintarvikkeita Helsingistä vastaanottajalle Kuopioon. Kuljettaja kuittasi rahtikirjat tekemättä niihin varaumia. Luovutettaessa lähetyksiä vastaanottajalle todettiin yhden rahtikirjassa mainitun pastillierän puuttuvan. Lähettäjä laskutti tapahtumasta rahdinkuljettajan vakuutusyhtiötä, joka suoritti TKSL:n 32 §:n mukaisena korvauksena 50 mk jokaiselta puuttuvalta kilolta, jolloin erotuksesta jäi puuttumaan 800 mk. Lähettäjä on velkonut vastaanottajalta erotusta, mutta vastaanottaja katsoo, että rahdinkuljettajan tulee vastata siitä vahingon osasta, jota tiekuljetusvakuutus ei kata.

Lausuntopyyntö

Rahdinkuljettaja tiedustelee, kenen vahingoksi jää TKSL:n 32 §:ssä määritellyn vastuuvelvollisuuden yli menevä osuus.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on TKSL:n 32 §:n mukaan velvollinen korvaamaan mm. tavaran katoamisesta syntyneen vahingon, kuitenkin niin, että kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 50 markkaan tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. Tiekuljetusvakuutus kattaa rahdinkuljettajan vahingonkorvausvelvollisuuden (TKSL 5 §).

Näin ollen ja koska ei ole edes väitetty, että rahdinkuljettaja olisi aiheuttanut vahingon tahallisesti tai tärkeällä huolimattomuudella, rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta maksetun korvauksen ylittävästä määrästä.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA