Haku

6/71/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 6/71/83

Ratkaisu annettu: 07.04.1983

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti huhtikuussa 1982 kuljetettavakseen lähettäjän Porin tehtailta Helsingborgiin 5 rullaa polypropylen-kangasta. Kuljetus suoritettiin Vantaan kautta, jossa tavara kuormattiin uudelleen. Lähettäjä oli lastannut rullat tehtaallaan vaaka-asentoon, mutta rahdinkuljettaja oli uudelleenkuormauksessa laittanut rullat pystyyn. Rullista olivat puuttuneet käsittelymerkit ja selvät lastausohjeet. Tavaran saavuttua perille ei vastaanottaja tahtonut ottaa sitä vastaan, koska rullien päät olivat hankautuneet ja polypropylenkuitu oli vaurioitunut siten, ettei vastaanottaja katsonut voivansa käyttää sitä alkuperäiseen tarkoitukseensa. Yhtiö on korvannut puolet tapahtuneesta vahingosta, mihin tavaran lähettäjä, jolla edelleen on omistusoikeus tavaraan, ei ole tyytynyt.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole syyllistynyt sellaiseen virheeseen tai laiminlyöntiin kuljetusta suorittaessaan, että rahdinkuljettajaa voitaisiin pitää yksinomaisesti vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Tämä sen vuoksi, että kuljetettavan tavaran ominaisuudet ja puutteellinen pakkaus saattavat vapauttaa rahdinkuljettajan vastuusta, mikäli vahinko on aiheutunut näistä seikoista. Yhtiö katsoo, että rullien päätyjen ollessa erittäin vahinkoalttiita olisi edellytettävä merkintää rulliin niiden kuljetusasennosta joko tekstein tai kuvin. Ruotsalaisen vahingontarkastajan lausunto on samansisältöinen.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa siitä, mikä on rahdinkuljettajan vastuu ja korvausvelvollisuus käsiteltävänä olevassa tapauksessa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaisesti rahdinkuljettaja on pääsääntöisesti vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Esillä olevassa tapauksessa tavara on vahingoittunut sen vuoksi, että rahdinkuljettaja on kuormannut sen uudelleen ja sen vuoksi, että siinä ei ole ollut merkintää, miten tavara olisi tullut kuljettaa. Arvioitaessa vahinkoon vaikuttaneiden kahden tekijän merkitystä lautakunta katsoo, että uudelleenkuormaus olisi tapahtunut lastin edun vuoksi. Koska uudelleenkuormauksen näin ollen voidaan olettaa tapahtuneen rahdinkuljettajan edun vuoksi ja rahdinkuljettajalla näin ollen on riski uudelleenkuormauksen seurauksista, lautakunta katsoo TKSL:n 27 §:n nojalla, että rahdinkuljettaja on vastuussa syntyneestä vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA