Haku

6/49/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 6/49/82

Ratkaisu annettu: 02.09.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa tapauksessa, jossa ensimmäinen rahdinkuljettaja oli luovuttanut tavaran toisen rahdinkuljettajan haltuun vietäväksi vastaanottajalle. Luovutuksen jälkeen vastaanottaja oli todennut kuljetetussa tavarassa jäätymisvaurioita.

Lautakirja on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja oli toimittanut tavaran 9.12.1981 Metsälän tavara-asemalleen, mistä lähetys oli toimitettu edelleen Tampereelle. Tavara oli pakattu astioihin, joista kukin oli varustettu asianmukaisella osoitelapulla, mutta astioista olivat kuitenkin puuttuneet merkinnät lämpimästä kuljetuksesta. Lähetyksen rahtikirjan päällimmäiseen kappaleeseen oli huopakynällä tehty merkintä "lämmin auto". Muissa rahtikirjan kappaleissa ei vastaavaa merkintää ollut.

Kuljetuksen suoritti tamperelainen rahdinkuljettaja. Kun vastaanottaja oli tarkastanut tavaran, se todettiin käyttökelvottomaan kuntoon jäätyneeksi.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vahingon ei ole todettu aiheutuneen lähetyksen ollessa helsinkiläisen rahdinkuljettajan hallussa. Lisäksi lähetyksen Tampereelle vienyt tamperelainen rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta, koska kuljettajan rahtikirjakappaleeseen ei ollut tehty merkintää lämminvaunukuljetuksesta.

Helsinkiläinen rahdinkuljettaja on vahinkoilmoituksessaan maininnut lähetyksen seisoneen Tampereen varastossa melkein kaksi viikkoa, jonka jälkeen jäätyminen oli todettu toimitettaessa lähetystä vastaanottajalle. Kollista puuttui suomenkielinen teksti "lämmin vaunu" ja rahtikirjassakin oli vain päällimmäisessä kappaleessa punaisella huopakynällä merkintä "lämmin kuljetus".

Lähettäjä on todennut, että luovutettaessa lähetystä helsinkiläiselle rahdinkuljettajalle oli luovutuksen yhteydessä mainittu kuljetusohjeeksi nimenomaan "lämmin vaunu". Edelleen oli rahdinkuljettajan virkailijan toimesta rahtikirjaan tehty punaisella huopakynällä merkintä lämminkuljetuksesta, minkä vuoksi lähettäjän käsityksen mukaan vastuu siitä, miten toimintaohjeet kirjoitetaan rahtikirjoihin, ei ole tavaran lähettäjän. Lisäksi lähettäjän mielestä vieraskielinen kuljetusohje pakkauksissa on riittävä ilmoitus rahdinkuljettajalle.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että lähettäjä on antanut rahdinkuljettajalle ohjeet tavaran kuljettamisesta lämpimässä autossa, mistä rahdinkuljettajan edustaja on tehnyt merkinnän rahtikirjaan. Sen sijaan on jäänyt selvittämättä, että tavaralinjaliikenteen yleiset kuljetusehdot olisi rahdinkuljettajan toimesta saatettu asiakkaan tietoon ennen kuljetussopimuksen tekemistä tai viimeistään sen yhteydessä. Rahdinkuljettaja ei ole huolehtinut siitä, että kuljetuksen vaatimasta "lämmin vaunu" -erikoisehdosta olisi tehty merkintä rahtikirjan kaikkiin kappaleisiin siten, että ehto olisi ollut nähtävissä kuljetuksen kaikissa vaiheissa. Tällä perusteella lautakunta katsoo, että helsinkiläinen rahdinkuljettaja on vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA