Haku

6/23/81

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 6/23/81

Ratkaisu annettu: 28.05.1981

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan ja vakuutusyhtiön vastuusta asiassa, jossa Vetonit-tasoitetta sisältänyt kuorma on kastumisen johdosta kuljetuksen aikana vaurioitunut. Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Kuljetusliike B, jolla on ollut kuljetusvastuuvakuutus vakuutusyhtiö A:ssa, on ottanut C:n tehtailta kuljetettavakseen 20 tonnia Vetonit-tasoitetta. Kuljetuksen aikana peittämättömällä avolavalla ollut kuorma oli kastunut ja vahingoittunut käyttökelvottomaksi.

Vakuutusyhtiö A on todennut, että lähettäjä on hyväksynyt kuljetuksen tapahtuvaksi avonaisella ajoneuvolla ilman peitettä, koska se on tässä tapauksessa todettu puuttuvaksi vaihtokuormalavasta lastauksen yhteydessä. Kuljetusosapuolten kesken tehdyn suullisen sopimuksen mukaan lähettäjä on velvollinen varustamaan lavan peitteellä. Tämän johdosta vakuutusyhtiö A katsoo, ettei rahdinkuljettaja tiekuljetussopimuslain 29 §:n 1 kohdan perusteella ole korvausvelvollinen vahingosta.

Kuljetusliike B on todennut, että suullisen kuljetussopimuksen mukaan kuljetusliike hoitaa C:n sisäisen kuljetuspalvelun (R-kuljetuksen) siten, että kuljetusliike antaa R-kuljetuksen käyttöön auton, perävaunun sekä kuormansidontatarvikkeet. Lavat, peitteet yms. kuuluvat kuljetuksen antajalle. Tavaraa lastattaessa kuljettaja oli huomannut peitteiden puuttuvan. Peittämisestä ei kukaan ollut tässä yhteydessä kuitenkaan erikseen maininnut, eikä sää ollut sillä hetkellä kuljettajan mielestä huono, joten kuljettaja oli lähtenyt viemään kuormaa ajo-ohjeen mukaisesti Paraisille. Matkalla oli kuitenkin satanut jonkin verran räntää ja Paraisille tultuaan kuljettaja oli kertonut yrittäneensä saada ajojärjestelijää kiinni, mutta ei häntä heti tavoittanut, eikä voinut päivän kiireisen ajo-ohjelman takia jäädä odottelemaan. Kuljettaja oli uskonut kuitenkin järjestelijän tietävän ko. kuormasta. Siihen, kastuiko kuorma kuljetuksen aikana vai kentällä, on mahdotonta ottaa kantaa.

C on todennut, että kuljetusliikkeen kanssa tehdyn suullisen sopimuksen mukaan kuljetusliikkeen tehtäviin kyseisen kuljetuksen yhteydessä kuului mm. kuorman peittäminen. C on hankkinut jokaiseen R-kuljetusjärjestelmän jalkalavaan kuormanpeitteen. Kyseisen kuljetuksen jalkalavoista kuormanpeitteet olivat kuitenkin C:n tietämättä kadonneet. Kuljettajan olisi pitänyt informoida peitteiden puuttumisesta lähettäjää, jolloin C olisi voinut järjestää hänelle kuormanpeitteet puuttuvien tilalle. Kuljettaja ei kuitenkaan asiasta informoinut ja lastauksen yhteydessä ei lähettäjä havainnut kuormanpeitteiden puuttumista eikä näin ollen ole hyväksynyt kuljetuksen suorittamista avonaisella ajoneuvolle ilman kuormanpeitettä. Tämän vuoksi C katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että kuorman vahingoittuminen on tapahtunut kastumisen johdosta kuljetuksen aikana sen vuoksi, että avonaisessa moottoriajoneuvossa ei ole ollut peitettä. Muun sisältöisen sopimuksen puuttuessa peittämistoimenpiteiden on katsottava kuuluvan rahdinkuljettajalle. Peittämistoimenajankohta on, jos muuta ei ole sovittu, rahdinkuljettajan päätettävissä. Tämän vuoksi ja koska osapuolten välisen sopimuksen mukaan tarvittavat peitteet kuuluvat lavojen varustukseen eikä kuljettaja ollut huomauttanut lähettäjälle peitteen puuttumisesta, lähettäjän ei tässä tapauksessa voida katsoa vain sen vuoksi, ettei lähettäjän edustaja vaatinut lastattaessa kuormaa peitettäväksi, hyväksyneen avonaisen moottoriajoneuvon käyttöä ilman peitettä. Tämän vuoksi ja koska lautakunnalle ei ole esitetty selvitystä peitteen puuttumisen syystä, lautakunta katsoo, ettei tapaukseen ole sovellettava tiekuljetussopimuslain 29 §:n 1 kohdan säännöksiä. Rahdinkuljettaja on tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin nojalla vastuussa Vetonit-kuorman kastumisesta johtuvasta vahingosta.

Tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.4.3.9 kohdan mukaan korvausta vahingosta ei suoriteta, jos vahinko on johtunut siitä, että tavarakuorma ei ollut kuljetuksen aikana asianmukaisesti peitetty. Koska vahinko on aiheutunut sanotusta seikasta, lautakunta kyseisen ehtokohdan nojalla katsoo, että vakuutusyhtiö A ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA