Haku

6/160/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 6/160/87

Ratkaisu annettu: 08.05.1987

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettajan auto kuljetti teepusseja sisältäneitä palletteja Ruotsista helsinkiläiselle vastaanottajalle. Rahdinkuljettajan autonkuljettaja suoritti pallettien lastauksen ja sidonnan lähettäjän luona. Kun lähetys tuotiin tavaran vastaanottajalle, havaittiin 12 palletin vaurioituneen kuljetuksen aikana. Suoritetuissa tutkimuksissa todettiin, että 112.320 teepussia oli vaurioitunut käyttökelvottomaksi.

Vakuutusyhtiö korvasi tavaran vastaanottajalle vahingon tavarankuljetusvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön esitettyä regressivaatimuksen rahdinkuljettajaa vastaan tämän kuljetusvakuutusyhtiö hylkäsi vaatimuksen perustellen hylkäämispäätöstään sillä, että palletit eivät kestäneet normaalia kuljetusta.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo vahingon syntyneen kuorman puutteellisen sidonnan seurauksena. Lähettäjän ilmoituksen mukaan ei vastaavia vahinkoja heidän tietämänsä mukaan ole sattunut, minkä johdosta lähettäjä katsoo, että käytetyt palletit soveltuvat kyseisenlaisiin kuljetuksiin. Rahdinkuljettajan edustajana toiminut autonkuljettaja ei myöskään ole tavaran lähettäjälle tehnyt varaumaa tai huomautusta pallettien soveltuvuudesta tai soveltumattomuudesta kyseiseen kuljetukseen.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, tuleeko vahinko korvata tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1979 ja tiekuljetussopimuslain mukaan.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on TKSL 27 §:n mukaan pääsääntöisesti vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kuljetettavan tavaran kuormauksen ja ahtauksen rahdinkuljettajan autoon ja perävaunuun suorittanut rahdinkuljettajan edustajana toiminut autonkuljettaja. Lähettäjän ilmoituksen mukaisesti yhtiö on säännöllisesti lähettänyt teepusseja samalla tavalla pakattuna ilman vahinkoja.

Lautakunnan käsityksen mukaan sattunut vahinko on ollut luonteeltaan sellainen, että se vallinneet olosuhteet huomioon ottaen olisi voinut johtua sellaisten tavaroiden puutteellisesta pakkauksesta, jotka ovat laatunsa puolesta puutteellisesti pakattuina vahingoittumiselle alttiita.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että vahinko olisi johtunut muusta syystä. Koska tällaista selvitystä ei ole esitetty, lautakunta katsoo TKSL 29 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 2 momentin nojalla, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tavaran vahingoittumisesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA