Haku

5/99/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 5/99/84

Ratkaisu annettu: 15.06.1984

Lausunnonpyytäjä: Kuljetusliike

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1.6.1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti 1.3. - 8.3.1983 kahdella erillisellä rahtikirjalla jälkivaatimuslähetyksiä lähettäjältä Helsingistä vastaanottajalle Itä-Suomeen, josta vastaanottajan oli määrä lunastaa lähetykset. Koska lähetyksiä ei kuitenkaan vastaanottajan vararikon vuoksi lunastettu, lähettäjä pyysi, että lähetykset palautetaan. Tämä tapahtui rahdinkuljettajan toimesta yhteisellä rahtikirjalla 28.4.1983. Lähettäjä ilmoitti 4.7.1983, että palautuksesta puuttui yksi profiilipaketti, jonka tilalle oli tullut jonkin toisen lähettäjän paketti.

Lausunnonpyytäjän kanta

Kuljetusliike katsoo, että tapahtumien oikean kulun selville saamiseksi olisi lähettäjän tullut reklamoida asiassa kohtuullisen ajan kuluessa.

Vakuutusyhtiön kanta

Yhtiö on viitannut tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohtaan 1.1.1. ja todennut vakuutuksen kattavan ehdoissa mainituin rajoituksin sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja TKSL:n perusteella voi joutua tavaralle kuljetuksen yhteydessä tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta tai tavaran luovutuksen viivästymisestä. Yhtiö katsoo, että koska jälkivaatimuksen perimättä jättäminen ei ole ehtojen 1.1.1. kohdassa mainittu korvauksen edellytyksenä oleva vahinko, tapahtumaa ei voida korvata tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

Lausuntopyyntö

Rahdinkuljettaja pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko hän velvollinen korvaamaan vahingon lähettäjälle vai jääkö vahinko tämän kärsittäväksi reklamaation laiminlyönnin vuoksi.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja 28.2. ja 7.3.1983 on ottanut kuljetettavakseen kaksi jälkivaatimuslähetystä. Koska vastaanottaja ei ole lunastanut lähetyksiä, lähettäjä on määrännyt, että lähetykset on palautettava hänelle. Lähetykset on palautettu 28.4.1983. Tapauksessa ei ole selvitetty, että lähettäjä olisi reklamoinut yhden profiilipaketin puuttumisesta ennen 4.7.1983.

Lautakunnan käsityksen mukaan tapauksessa on kysymys lähettäjän määräämisoikeuden käyttämisestä 28.2. ja 7.3.1983 alkaneiden kuljetusten perusteella. Reklamaatiovelvollisuutta on tämän vuoksi arvosteltava TKSL:n 40 §:n perusteella sellaisena kuin pykälä oli ennen 1.4.1983 voimaantullutta lain-muutosta. Sovellettavan lainkohdan mukaan sen, joka tahtoo vaatia korvausta tavaran vähentymisestä, on ilmoitettava siitä kohtuullisen ajan kuluessa. Säännöstä on tulkittu niin, että on ilmoitettava aikomuksesta vaatia korvausta. Saadun selvityksen mukaan tällaista ilmoitusta ei ole tehty vielä 4.7.1983, jolloin on vain ilmoitettu puuttuvasta paketista. Lautakunnan käsityksen mukaan lähettäjä on tämän vuoksi menettänyt kannevaltansa asiassa puuttuvan reklamaation vuoksi.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA