Haku

5/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 5/80

Ratkaisu annettu: 06.10.1980

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, onko muovikoreissa olleiden alkoholijuomapullojen särkyminen kuljetuksen aikana korvattava tiekuljetusvastuuvakuutuksen perusteella. Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja B, jolla on kuljetusvakuutus vakuutusyhtiöstä A, on 28.4.1980 kuljettanut alkoholia Helsingistä Saarijärvelle. Puolen litran lasipullot ovat olleet muovikoreissa auton lavalle pinottuina pääasiassa auton peräosaan. Kuljetuksen aikana oli särkynyt 17 alkoholijuomaa sisältävää pulloa.

Vakuutusyhtiö A on katsonut, että koska lasi on materiaalia, joka laatunsa puolesta on erittäin altista vahingoittumiselle ja koska tässä tapauksessa käytettyä pakkaustapaa on pidettävä puutteellisena, aiheutuneita vahinkoja ei tulisi korvata tiekuljetusvastuuvakuutuksen perusteella.

Rahdinkuljettaja B on katsonut, että korit ovat olleet aivan normaalisti autossa, mutta pullojen laatu on ollut valitettavan heikko, eikä kestä routimisen aikaan kuljetusta auton perässä telin kohdalla.

Oy Alko Ab on todennut mm., että alkoholijuomakorit ovat erittäin lujasta muovista valmistettuja ns. kennokoreja, jotka Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos on muutama vuosi sitten testannut. Särkymiä todettiin pulloissa erittäin vähän, koreissa ei juuri lainkaan. Korien kennokoko vastaa tarkalla toleranssilla eniten käytettyjen pullojen halkaisijamittoja. Rakenne sallii kovin suuretkin nopeuden muutokset sekä vaaka- että pystytasossa. Kyseessä olevan tapauksen osalta Oy Alko Ab toteaa, että on selvää, että kori, jonka paino on korkeintaan 20 kiloa, liikkuu tien epätasaisuuksista johtuen eri tavalla kuin kuormalava, jonka paino on yli 500 kiloa. Lattialla olevassa korissa, jonka päällä ei ole mitään - kuten tässä tapauksessa - pullot pääsevät tekemään suurempaa pystysuoraa liikettä kuin kuormalavalla olevat pullot. Oy Alko Ab:n näkemyksen mukaan vahinko on aiheutunut siitä, että ajoneuvon kuljettaja on kuormannut korit väärin ajoneuvon lattialle. Koska kuljetettuja pulloja ei voida sinänsä pitää erittäin alttiina vahingoittumiselle ja koska noudatettu pakkaustapa on ollut tarkoituksenmukainen ja oikea, Oy Alko Ab katsoo, että kuljetusliike on vastuussa aiheutuneesta vahingosta ja että vahinko on korvattava tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo, että pullojen kuljetusta Oy Alko Ab:n käyttämissä pakkauksissa on pidettävä riittävänä, eikä pulloja näin kuljetettuina voida pitää särkymiselle erityisen alttiina. Sen vuoksi lautakunta tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin nojalla katsoo, että rahdinkuljettaja B on vastuussa alkoholikorien särkymisestä aiheutuneesta vahingosta ja vakuutusyhtiö A on tiekuljetusvakuutuksen yleisten vakuutusehtojen 1.1.1 ja 1.3.1 kohtien mukaan velvollinen korvaamaan sanotun vahingon.

Lautakunnan päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia