Haku

5/70/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 5/70/83

Ratkaisu annettu: 05.05.1983

Tapahtumatiedot

Lähettäjä toimitti omalla autollaan rahdinkuljettajan terminaaliin edelleen Moskovaan toimitettavaksi n. 360 litraa saumausmassaa, joka oli pakattu 90:een neljän litran vetoiseen säilytysastiaan ja lastattu erityisesti kuljetusta varten kuormalavalle, jonka sivut oli varustettu kovalevyillä. Massa-astiat olivat kolmessa kerroksessa, joiden välissä oli kovalevy. Palletin korkeus oli 80 cm ja päällimmäisen kerroksen päällä oli vielä kovalevykansi ja useita vanteita lavan ympäri. Kuorman saavuttua perille Moskovaan todettiin 340 litraa saumausmassasta tuhoutuneen pakkauksen hajoamisen vuoksi. Rahdinkuljettaja ja rahdinkuljettajan vakuutusyhtiö kieltävät rahdinkuljettajan olleen vastuussa tapahtuneesta vedoten tavaran puutteelliseen pakkaukseen sekä teiden huonoon kuntoon viittaamalla TKSL:n 28 §:n ja 29 §:n 2. kohdan vapautumisperusteisiin.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että jos rahdinkuljettaja on itse kuormannut tavarat terminaalistaan kuljetuksen suorittaneeseen autoon tekemättä tavaraa vastaanottaessaan varaumaa pakkauksen mahdollisesta puutteellisuudesta, rahdinkuljettaja ei voi vedota tähän seikkaan vapautuakseen vastuusta. Viittausta teiden huonoon kuntoon ei vakuutusyhtiö myöskään pidä TKSL:n 28 §:n tarkoittamana olosuhteena, jota "rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä". Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan vahinko on johtunut lastin puutteellisesta tuennasta sekä mahdollisesti tieolosuhteisiin nähden huolimattomasta ajosta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta TKSL:n mukaan.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettaja oli 28.5.1982 ottanut kuljetettavakseen lähettäjän omistamia saumausmassa-astioita terminaaliltaan Helsingistä Moskovaan. Astioiden saavuttua perille 1.6.1982 havaittiin suurimman osan saumausmassasta tuhoutuneen pakkauksen hajoamisen seurauksena. Rahdinkuljettaja oli suorittanut tavaran kuormauksen, eikä asiakirjoista ilmene, että rahtikirjaan olisi tehty mitään erityistä varaumaa tavaran havaittavissa olevasta tilasta.

Koska vahinko on saadun selvityksen mukaan olosuhteet huomioon ottaen voinut johtua puutteellisesta pakkauksesta vahingon synnyttyä siitä, että maaliastioiden kannet aukenivat, ja koska ei ole selvitetty, että maaliastiat olisivat muutoin kolhiutuneet tai muutakaan olisi osoitettu, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tapahtuneesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA