Haku

5/48/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 5/48/82

Ratkaisu annettu: 09.06.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa asiassa, jossa kuljetettava tavara on luovutettu rahdinkuljettajalle kuljetettavaksi Hollannista Suomeen. Kuljetuksessa varsinainen rahdinkuljettaja on käyttänyt toista rahdinkuljettajaa reitin suomalaisella osuudella. Tällöin kuljetettava tavara, joka olisi tullut kuljettaa lämpimässä, vaihtui toiseen tavaraerään ja jäätyi, koska se kuljetettiin kylmässä perävaunussa ja varastoitiin ulos.

Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja oli ottanut kuljetettavakseen hollantilaiselta lähettäjältä 10 astiaa akryyliemulsiota suomalaiselle vastaanottajalle Tampereelle. Lähettäjä toimi suomalaisen kuljetusliikkeen edustajana. Koska tällä yhtiöllä ei ollut Hollannissa vapaata kuljetuskalustoa, lähettäjä antoi tehtävän suoraan rahdinkuljettajalle. Tavara kuljetettiin Suomeen rahdinkuljettajan terminaaliin rahdinkuljettajan toimesta sen omistamalla perävaunulla ja rahtikirjaan oli rahdinkuljettajaksi merkitty suomalainen kuljetusliike. Kun tavara oli saapunut rahdinkuljettajan terminaaliin Helsinkiin, yhtiö laati rahtikirjan, jossa lähettäjänä oli tuontihuolitsija yritys A, rahdinkuljettajana yritys B ja vastaanottajana tavaran tamperelainen tilaaja. Samassa kuljetuksessa oli rahdinkuljettajalle tullut myös toinen lähetys, 10 astiaa kemikalioita toiselle vastaanottajalle Tampereelle. Tälle vastaanottajalle toimitettavasta tavarasta rahdinkuljettaja laati rahtikirjan, jossa se itse oli lähettäjänä, yritys C rahdinkuljettajana ja tilaaja n:o 2 vastaanottajana. Rahdinkuljettajan terminaalista luovutettiin lähetykset ristiin yhtiön toimesta. yritys C:lle luovutettava lähetys noudettiin rahdinkuljettajan terminaalista ja autoon lastattiin vain kyseinen tavaraerä. Tämän seurauksena yksi vastaanottajan tavaraerä, joka oli kylmänarkaa ja olisi tullut kuljettaa lämpimässä, jäätyi sen vuoksi, että se kuljetettiin kylmässä perävaunussa ja varastoitiin ulos. Rahdinkuljettaja oli vastaanottanut rahtimaksun koko kuljetuksesta hollantilaiselta lähettäjältä. Rahdinkuljettaja oli puolestaan maksanut rahdin yritys C:lle ja yritys B:lle.

Tavaroiden ollessa yritys B:n ja yritys C:n kuljetettavana seurasivat niiden mukana vain rahdinkuljettajan kotimaan kuljetuksesta laatimat rahtikirjat. Rahdinkuljettajan laatimaan rahtikirjaan oli merkitty tavaran kylmänarkaisuus yhteen vastaanottajan lähetykseen ja astioissa oli tätä osoittavat saksankieliset merkinnät.

Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettajan yhtiö on ollut vastuunalainen rahdinkuljettaja koko kuljetuksen ajan ja täten korvausvelvollinen syntyneestä vahingosta. Vakuutusyhtiö katsoo myös, että koska rahdinkuljettajan apulaisena toiminut yritys C on ottanut kuljetettavakseen lähetyksen, jossa kollien merkinnät eivät vastanneet rahtikirjan merkintöjä ja vahinko aiheutui osittain tästä syystä, yritys C olisi korvausvelvollinen rahdinkuljettajalle syntyneestä vahingosta.

Rahdinkuljettaja on ilmoittanut, että vastuu tapahtuneesta on sillä, koska edellä mainitut tavaraerät luovutettiin ristiin yhtiön toimihenkilöiden laiminlyönnin vuoksi.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettaja oli saanut lähettäjältä kuljetusmääräyksen, joka kattoi tavaraerän koko kuljetuksen Hollannista Tampereelle. Täten rahdinkuljettajaa on pidettävä vastuussa olevana tavarankuljettajana koko kuljetuksen ajalta.

Tapahtunutta vahinkoa ei voida korvata rahdinkuljettajan tiekuljetus-vakuutuksen perusteella, koska vahinko on johtunut liian suuresta kylmyydestä, joka ei ole ollut suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta, josta vakuutuksenottaja olisi vastuussa Tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1.4.3.2 -kohdan perusteella.

Yritys C:tä puolestaan ei voida, huomioonottaen tavaran samankaltaisuuden, tavaran luovutuksen yhteydessä vallinneet olosuhteet jne., asettaa vastuuseen tapahtuneesta vahingosta.

Lautakunta toteaa lopuksi, että se ei ota kantaa huolitsijan vastuusta asetettuun kysymykseen toimivaltaansa kuulumattomana.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia