Haku

5/239/92

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 5/239/92

Ratkaisu annettu: 11.06.1992

Lausunnonpyytäjä & vahingonkärsijä: Lähettäjä

TAPAHTUMA

Norjalainen lähettäjä oli myynyt 12.600 kiloa pakasteäyriäisiä ehdoin CIF Vantaa. Rahdinkuljettaja toimitti tavaran kylmävarastoa pitävälle terminaaliyhtiölle, jolle jätettiin toimituksen yhteydessä rahtikirja. Rahtikirjassa olevan määräyksen mukaan tavara varastoitiin lähettäjän lukuun. Tästä huolimatta terminaaliyhtiö oli lisäohjeita pyytämättä luovuttanut tavaran rahtikirjan mukaiselle, sittemmin konkurssiin menneelle vastaanottajalle, joka oli myynyt tavaran edelleen maksamatta kauppahintaa lähettäjälle. Lähettäjälle oli näin syntynyt kauppahinnan suuruinen menetys.

LAUSUNTOPYYNTÖ

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä,

1) onko toimeksianto rahdinkuljettaja-terminaaliyhtiö syntynyt TKSL:n puitteissa,

2) jos on, onko terminaaliyhtiö toiminut vastoin annettuja ohjeita,

3) jos vastaus kohtaan 2) on myönteinen, mikä on terminaaliyhtiön tästä aiheutuvan korvausvastuun suuruus?

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Rahtikirjan määräyksen mukaan rahdinkuljettajan tuli luovuttaa tavara kylmävarastoon lähettäjän lukuun. Kylmävarastoa ylläpitävä terminaaliyhtiö ei ole kuljetussopimuksen osapuoli eikä se ole tehnyt TKSL:n perusteella määräytyvää toimeksiantosopimusta rahdinkuljettajan kanssa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA