Haku

5/22/81

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 5/22/81

Ratkaisu annettu: 28.05.1981

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, onko painotuotteita sisältävän kuorman vahingoittuminen korvattava rahdinkuljettajan tiekuljetusvastuuvakuutuksesta. Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Kuljetusliike B, jolla on ollut kuljetusvastuuvakuutus vakuutusyhtiö A:ssa, on ottanut kirjapaino C:ltä kuljetettavakseen painotuotteita. Painotuotteet oli sidottu pakkausvanteilla. Kuljetusauto oli joutunut moottoritien päässä väistämään hirveä, jolloin kuorma oli päässyt liikkumaan ja yksi paaleista kallistumaan seurauksin, että paalausvanteet olivat irronneet ja arkit levinneet sekä osittain likaantuneet.

Vakuutusyhtiö A on katsonut vahingon tapahtuneen puutteellisesti pakatulle lähetykselle. Lähetyksen olisi kestettävä jo normaalissa liikenteessäkin tapahtuvia erisuuntaisia kallistusliikkeitä, eikä tällaisen aikana saisi tapahtua paalin purkautumista. Osasyynä pakkauksen pettämiseen on vakuutusyhtiön mielestä ollut lähetyksen koko ja paperilaatu.

Kuljetusliike B ei ole antanut asiassa lausuntoa. Vakuutusyhtiölle lähettämässään kirjeessä kuljetusliike B on todennut, että pakkaustapa oli ollut aivan normaali ja että liike on kuljettanut usein vastaavanlaisesti pakattuja paaleja ennen ja jälkeen vahingon sattumista.

Kirjapaino C ei ole antanut asiassa lausuntoja.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo, että vahinko on osittain johtunut siitä, että kuorma on ajossa suoritetun väistöliikkeen johdosta päässyt liikkumaan ja siinä yhteydessä osittain kallistumaan. Lautakunta katsoo, että kyseisen tyyppinen kuorma olisi tuettava siten, ettei se mahdollisia väistöliikkeitä suoritettaessa pääse liikkumaan. Sen vuoksi lautakunta katsoo vahingon osittain johtuneen puutteellisesta ahtauksesta, jonka, koska muuta ei ole näytetty, on katsottava kuu luvan rahdinkuljettajalle.

Lautakunta katsoo, että painotuotearkkien pakkauksen tulee kestää liikenteessä mahdollisesti suoritettavien väistöliikkeitten johdosta syntyvät rasitukset. Kyseessä oleva pakkaus ei ole täyttänyt tätä vaatimusta. Lautakunta katsoo, että painotuotearkit ovat puutteellisesti pakattuina vahingoittumiselle alttiita ja että vahinko on vallinneet olosuhteet huomioon ottaen voinut osittain johtua tästä vaarasta.

Vahinkoon ovat vaikuttaneet sekä rahdinkuljettajan että lähettäjän vastuulla olevat syyt, minkä vuoksi lautakunta tiekuljetussopimuslain 30 §:n nojalla katsoo, että kuljetusliike B on vastuussa puolesta kuljetuksen aikana sattuneen vahingon määrästä ja että vakuutusyhtiö A on velvollinen kuljetusliike B:n tiekuljetusvastuuvakuutuksen perusteella korvaamaan sanotun rahdinkuljettajan vastuulla olevan määrän.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA