Haku

5/221/91

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 5/221/91

Ratkaisu annettu: 24.04.1991

Lausunnonpyytäjä & vahingonkärsinyt: Vastaanottaja

TAPAHTUMA

Rahdinkuljettaja oli 10.5.1990 ottanut kuljetettavakseen lähettäjän lastaaman erän sinkittyä Z-profiilia. Kuormana olleiden profiilien pituus oli ollut 7,8 metriä. Profiilit oli lastattu ajoneuvoon siten, että ne oli teräsvantein sidottu nippuihin ja lastattaessa oli nippujen päihin asennettu aluspuut lastauksen ja purkauksen helpottamiseksi.

Rahdinkuljettaja oli ottanut tavaran huomautuksitta kuljetettavakseen. Tavara oli luovutettu vastaanottajalle 14.5.1990, jolloin vahingonkärsinyt oli purkamisen yhteydessä huomannut aluspuiden katkenneen, osan niputtamiseen käytetyistä teräsvanteista auenneen ja joidenkin Z-profiileiden vääntyneen.

Vahingonkärsinyt oli kääntynyt asiassa myyjänsä puoleen puhelimitse ja käynyt myöhemmin myyjän luona myös keskustelemassa asiasta. Myyjä oli reklamoinut rahdinkuljettajalle ensimmäisen kerran puhelimitse 22.5.1990 eli kuuden arkipäivän kuluttua vastaanottamisesta.

Vahingonkärsineen esittämä korvausvaatimus vahingoittuneista profiileista on 51.390 mk.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa tapahtuneesta kuljetusvahingosta tiekuljetussopimuslain nojalla.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että vahingonkärsinyt on tavaran vastaanottajana tavaran purkamisen yhteydessä havainnut tavaran näkyvissä olevan tilan olleen sellaisen, että hänen olisi ollut syytä epäillä tavaravahingon tapahtuneen. Vahingonkärsinyt ei kuitenkaan ole reklamoinut asiasta rahdinkuljettajalle, vaan tavaran myyjälle. Rahdinkuljettajalle on myyjän toimesta reklamoitu ensimmäisen kerran kuuden arkipäivän kuluttua tavaran vastaanottamisesta.

Tiekuljetussopimuslain 40 a §:n mukaan kotimaisessa kuljetuksessa on tavaran vahingoittumisesta tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos tämä vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa, ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta. Saman pykälän 3 momentin mukaan, mikäli muistutuksen tekeminen laiminlyödään, on kannevalta menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän vastaa, syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

Lautakunta toteaa, että havaittavissa olleesta näkyvästä vahingosta olisi rahdinkuljettajalle tullut reklamoida välittömästi tavaraa vastaanotettaessa, mutta reklamaation tekeminen on laiminlyöty. Lautakunta toteaa, että kuuden arkipäivän kuluttua tehty reklamaatio on tapahtunut tiekuljetussopimuslain 40 a §:n 1 momentin ja 3 momentin nojalla liian myöhään, ja että vahingonkärsineen kannevalta on siis menetetty. Tästä syystä lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on vastuusta vapaa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA