Haku

5/193/89

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 5/193/89

Ratkaisu annettu: 27.04.1989

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Huolintaliike on säännöllisesti kuljettanut vastaanottajalle meijerihapatetta Tanskasta kuljetussopimuksen mukaan siten, että lähetyksen on ollut määrä olla vastaanottajalla perjantaiaamupäiväisin. Kuljetusliike on hoitanut jakelun Helsingissä huolintaliikkeen puolesta.

Kuljetuksessa 14.7.1988 tapahtuneiden virheiden seurauksena 15.7. toimitettavaksi tarkoitettu lähetys luovutettiin vastaanottajalle vasta maanantaiaamuna 18.7.1988. Arka tuote oli tällöin pilaantunut käyttökelvottomaksi. Luovutuksen viivästymisen syynä oli huolintaliikkeessä kyseistä tehtävää hoitaneen kesälomasijaisen huolimattomuus.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjä toteaa vahingon korvatuksi TKSL 34 §:n enimmäismäärän mukaisesti. Kun kysymyksessä on ollut kahden kuljetusyrityksen välisessä tiedonkulussa ja asioiden koordinoinnissa tapahtunut inhimillinen erehdys, ei tuollaista erehdystä voida pitää TKSL:ssa tarkoitettuna törkeänä laiminlyöntinä.

Vastaanottajan kanta

Vastaanottajan käsityksen mukaan kysymyksessä on ollut vastaanottajan ja huolintaliikkeen välinen kuljetussopimus, joka on räätälintyönä laadittu meijerihapatteiden kuljettamiseksi Kööpenhaminasta Helsinkiin. Tämän vuoksi kuljetussopimuksessa on sovittu päiväkohtainen aikataulu, jonka noudattaminen on ollut koko sopimuksen perusehto. Kun kuljetusjärjestelmä on alun perin suunniteltu tiettyä tavaraa varten sen luonteen mukaisesti, mikä on johtanut poikkeuksellisen aikataululausekkeen lisäämiseen sopimukseen, on mahdotonta kuvitella, että tapahtunut laiminlyönti mahtuisi tavanomaisen kuljetusvastuun piiriin. Siksi tapausta on arvosteltava TKSL:ssa tarkoitettuna törkeänä huolimattomuutena. Tämä ilmenee myös siitä, että erääseen aikaisempaan rahtikirjaan X on kuljetusohjeeksi merkitty "Kiire, ajo 17.6."

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjojen mukaan huolintaliike on ottanut kuljetettavakseen autolla 11 kollia (276 kg) juustohapatetta Kööpenhaminasta vastaanottajalle Vantaalle. Kuljetus on perustunut kirjalliseen sopimukseen, jossa on erityisesti painotettu toimitusten täsmällisyyttä. Tarkoituksena on ollut saada lähetys vastaanottajalle perjantaina 15.7.1988.

Juustohapatteen sisältänyt traileri on saapunut Turkuun torstai-iltana 14.7.1988. Vapaalappu on toimitettu perjantaina 15.7.1988 aamupäivällä, josta syystä kuljetusliikkeen jakelukuljetus on voinut tapahtua viivästyneenä vasta maanantaina 18.7.1988. Viivästymisen on aiheuttanut huolintaliikkeen toimihenkilön huolimattomuus. Viivästymisen seurauksena on kuljetettava tavara turmeltunut käyttökelvottomaksi.

Lautakunta toteaa osapuolten välillä vallitsevan yksimielisyyden siitä, että kuljetusten täsmällisyys on ollut laaditun kuljetussopimuksen edellytys. Lautakunta toteaa edelleen rahdinkuljettajan myöntäneen tapahtuneen virheen. Erimielisyys koskee kysymystä, onko rahdinkuljettajan toimintavirhettä pidettävä törkeänä vai ei.

Lautakunta toteaa asiakirjoista, että eräässä aikaisemmassa kuljetuksessa, joka ei liity kysymyksessä olevaan tapaukseen, on rahtikirjan X kuljetusohjeessa painotettu kuljetuksen kiireellisyyttä. Esillä olevaa tapausta koskevassa rahtikirjassa Y ei tällaista ohjetta ole annettu, vaan tapauksessa on pitäydytty kuljetussopimuksen sisältöön.

Harkittaessa kysymystä, onko laiminlyöntiä pidettävä törkeänä vai ei, lautakunta katsoo merkitystä olevan sillä seikalla, onko laiminlyönti tapahtunut olosuhteissa, joissa rahdinkuljettaja tai hänen henkilökuntaansa kuuluva, jonka toimista rahdinkuljettaja on vastuussa, on voinut mieltää toimintansa todennäköiseksi seuraamukseksi mahdollisesti tapahtuvan vahingon. Mikäli tekoon syypää mieltää tekonsa sellaiseksi, että siitä saattaa aiheutua vahinkoa, mutta siitä huolimatta syyllistyy tekoon tai laiminlyöntiin osoittaen näin ainakin välinpitämättömyyttä vahingon aiheuttamisessa, voidaan tekoa tai laiminlyöntiä pitää luonteeltaan törkeänä.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa rahdinkuljettajayhtiö on solminut sopimuksen tietoisena aikataulun täsmällisen noudattamisen merkityksestä. Pitkäaikaisessa sopimussuhteessa on aikataulua käytännössä myös ilmeisesti noudatettu. Rahdinkuljettajayhtiö on laiminlyönyt kesälomasijaisena olleen henkilön toiminnan valvomisen. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan on viivästynyt ja vahingoittunut lähetys käsitelty rahdinkuljettajayhtiön konttorissa normaalirutiinilla, joka ei kuitenkaan ole riittänyt sovitun aikataulun noudattamiseen. Seikka, että rahdinkuljettaja ei tässä yksittäistapauksessa ole riittävästi valvonut toimihenkilönsä toimia, ei lautakunnan mielestä osoita tietoista välinpitämättömyyttä vahingon syntymisen suhteen, vaan kysymyksessä on ollut inhimillinen erehdys.

Lautakunta katsoo, että kysymyksessä ei ole TKSL 38 §:ssä tarkoitettu törkeä huolimattomuus, ja tämän vuoksi lautakunta toteaa rahdinkuljettajan oleva oikeutettu TKSL:ssa säädettyyn vastuunrajoitukseen.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA