Haku

5/176/88

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 5/176/88

Ratkaisu annettu: 24.03.1988

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Kuljetusliike vei 9.10.1987 tärkkelysnestesokerikontin lähettäjän tehtaalta paikkakunnalta A suklaatehtaalle paikkakunnalle B. Kontin sisältänyt perävaunu jätettiin kuljetuksen normaalikäytännön mukaan asemalle paikkakunnalle C jatkokuljetusta varten. Jakoauton kuljettajan tultua töihin ja ryhdyttyä purkamaan perävaunua aamulla 12.10.1987 hän havaitsi kuljetuskontin sisällön valuneen perävaunun lattialle, mistä johtuen kontissa ollut siirappierä oli pilaantunut käyttökelvottomaksi.

Onnettomuuden johdosta suoritetuissa tutkimuksissa ei ole havaittu mitään ilmeistä syytä tapahtuneelle vahingolle, eikä myöskään ole selvitetty, onko kuljetuskontin purkuputken hana ollut auki vai kiinni -asennossa.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo rahdinkuljettajan olevan tapahtuneen vahingon vastuusta vapaa, koska vahinko on johtunut ainoastaan kuljetuskontin puutteellisuudesta, josta aiheutuneesta vahingosta rahdinkuljettaja ei voi olla vastuussa TKSL 28 §:n nojalla. Vastaavanlaiset kontit on yleensä varustettu purkuputken päässä olevalla varmistintulpalla, jota nyt kysymyksessä olevassa kontissa ei ole ollut. Kontin venttiilin kahva on ollut löysähkö, mistä on saattanut johtua, että se on avautunut tiellä noin 260 km:n ajossa aiheutuneesta tärinästä. Kun kontin sulkulaitteet on sijoitettu erittäin suojaiseen paikkaan kontin alle, jonne trukilla tai lastauspumpulla ei kontin metallikuorta vaurioittamatta ulotu, eikä kuorman mikään muu osa ole saattanut päästä liikauttamaan venttiiliä, on kysymys ollut jostakin kontissa itsessään olleesta piilevästä viasta, jona voidaan pitää erästä kontin hitsaussaumasta löytynyttä vuotoa.

Vastaanottajan kanta

Vastaanottaja katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuussa vahingosta pääasiassa seuraavin perustein.

Kuljetuskontti ei ole ollut puutteellisessa kunnossa kuljetukseen ryhdyttäessä. Kontti on tarkistettu ja testattu vedellä ennen lähettämistä, jolloin se on havaittu hyväksi siirapin kuljettamiseen. Mikäli kontti olisi ollut viallinen, lähettäjä olisi havainnut sen ennen kuljetukseen ryhtymistä, koska kontit täytetään siirapilla jo kuljetusta edeltäneenä päivänä.

Kysymyksessä olevan määrän, noin puolentoista tonnin, vuotamiseen tarvitaan huomattavasti pitempi aika kuin mitä nyt oli kulunut, jos vuoto olisi tapahtunut hitsaussaumasta. Kontin venttiilin on näin ollen täytynyt aueta jossain kuljetuksen vaiheessa. Vahinko olisi voitu ehkäistä huolellisemmalla tavaran käsittelyllä kuljetuksen aikana.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan tapahtuneen vahingon syytä ei ole selvitetty. Osapuolet ovat esittäneet erilaisia otaksumia vahingon mahdollisesta syystä, mutta heidän käsityksensä ovat keskenään ristiriitaiset.

TKSL 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. TKSL 28 §:n 1 momentin nojalla rahdinkuljettajalla ei ole mainittua vastuuta, jos hän näyttää, että vahingoittuminen on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä, tämän muutoin kuin rahdinkuljettajan virheen tai laiminlyönnin johdosta antamista ohjeista, tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Edelleen, TKSL 29 §:n 1 momentin 2-kohdan mukaan rahdinkuljettajalla ei ole vastuuta, mikäli vahingoittuminen johtuu sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on sellaisten tavaroiden puuttuva tai puutteellinen pakkaus, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan rahdinkuljettajalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahingoittuminen vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua 1 momentissa tarkoitetusta vaarasta, jossa tapauksessa vahingon oletetaan siitä aiheutuneen, ellei muuta näytetä.

Lautakunta katsoo lähettäjän todistuksesta ilmenevän, että kuljetuksessa käytetystä kontista on puuttunut tarpeellinen suojatulppa ja että kuljetuskontin purkuventtiili on ollut löysähkö.

Kun TKSL 29 § 2 momentissa edellytettyä vastanäyttöä ei ole esitetty eikä muuta syytä vahingolle esitetty, lautakunta katsoo vahingon aiheutuneen tavaran puutteellisesta pakkauksesta ja toteaa TKSL 29 § 1 momentin 2-kohdan ja 2 momentin nojalla rahdinkuljettajan olevan vastuusta vapaa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA