Haku

5/146/86

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 5/146/86

Ratkaisu annettu: 27.02.1986

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja sai lähettäjältä toimeksiannon kuljettaa kaksi sorvia yhdellä kuormalavalla vastaanottajalle paikkakunnalle X. Lähetyspäivä oli 16.1.1985 ja tavara toimitettiin perille seuraavana päivänä. Tavaraa vastaanotettaessa ei rahtikirjaan ollut tehty mitään huomautusta tavaran kunnosta.

Vasta tavaraa edelleen lähetettäessä havaittiin kuormalavan olevan rikki, jolloin pakkaus purettiin. Tällöin todettiin, että molemmat sorvit olivat vahingoittuneet, jolloin asiasta tehtiin vahinkoilmoitus rahdinkuljettajalle. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja lähti paikalle ja laati reklamaation vastaanottajan allekirjoitettavaksi sekä edelleen toimitettavaksi rahdinkuljettajalle.

Vahinkotarkastus tapahtui 24.1.1985 ja reklamaatio postitettiin tavallisena kirjelähetyksenä samana päivänä rahdinkuljettajan paikkakunnan X konttoriin. Rahdinkuljettaja väittää, ettei ole saanut reklamaatiota ennen kuin 16.8.1985, jolloin yhtiö sai lopullisen korvausvaateen.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että TKSL 40 a §:n 1 momentin mukainen kirjallinen muistutus on tehty rahdinkuljettajalle ja toimitettu sanotun lainkohdan edellyttämässä ajassa, joten kannevaltaa kyseisessä tapauksessa ei olisi menetetty. Tämän johdosta vakuutusyhtiö pitää rahdinkuljettajaa TKSL 27 §:n 1 momentin mukaan vastuussa tapahtuneesta vahingosta ja sen seurauksena korvausvelvollisena.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko lähettäjän katsottava menetelleen TKSL 40 a §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla toimittaessaan reklamaation rahdinkuljettajalle tavallisena kirjelähetyksenä ja onko käsiteltävänä olevassa tapauksessa rahdinkuljettajan oletettava vastaanottaneen kyseisen asiakirjan ja saaneen täten tiedon tapahtuneesta vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saamansa selvityksen nojalla lautakunta katsoo, että syntynyttä vahinkoa ei välttämättä olisi tullut havaita sellaisessa tavaran tarkastuksessa, joka on suoritettu tavaraa vastaanotettaessa. Näin ollen vastaanottajan reklamaation olisi TKSL 40 a §:n mukaan tullut tapahtua seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Esillä olevassa tapauksessa on ilmoitettu, että reklamaatio olisi postitettu tavallisena kirjelähetyksenä 24.1.1985. Rahdinkuljettaja väittää saaneensa tiedon tapahtumasta vasta lopullisen korvausvaatimuksen yhteydessä 16.8.1985. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei ole selvitetty, että vahingosta olisi reklamoitu säädetyn seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA