Haku

4/98/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 4/98/84

Ratkaisu annettu: 15.06.1984

Tapahtumatiedot

Hinausliike sai 3.4.1983 liikenteenharjoittajalta puhelimitse hinaustehtävän, joka koski linja-auton hinausta Luhangalta Lahteen. Syynä tähän oli se, että linja-auto ei lähtenyt käyntiin. Ensin ladattiin linja-auton akku. Sen jälkeen linja-autoa yritettiin käynnistää siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämän jälkeen sitä yritettiin vetää käyntiin puomilla, koska epäiltiin starttimoottorissa olevan vikaa. Linja-autoa vedettiin n. 50–60 metriä. Koska moottori ei käynnistynyt, linja-auton kardaani irrotettiin ja linja-auto hinattiin puomilla Lahteen. Perille tultaessa havaittiin linja-auton moottorin vaurioituneen.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiön mukaan kysymyksessä ei ole tiekuljetussopimuslain tarkoittama kuljetus, sillä mikäli linja-auto olisi saatu käyntiin, olisi itse kuljetustehtävä peruuntunut ja linja-auto olisi jatkanut määränpäähän omalla moottorillaan. Yhtiön mukaan hinausliike ei ollut vastuussa konevauriosta, koska mikään ei ulkopuolisessa tarkastuksessa viitannut siihen, että linja-auton moottori olisi voinut vaurioitua hinauksen yhteydessä.

Lausuntopyyntö

Yhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, voiko hinausyrityksen yhteydessä syntyneen moottorivaurion katsoa olevan tiekuljetussopimuslain mukainen kuljetus ja pyytää lautakunnan lausuntoa, onko hinausliike vastuussa vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että kyseisessä tapauksessa hinausliike on saanut tehtäväkseen tuoda linja-auton Lahteen. Lautakunta katsoo, että koska tehtävä on annettu hinausta harjoittavalle liikkeelle tehtävää lähemmin täsmentämättä, toimeksianto on käsittänyt linja-auton kuljettamisen eikä pelkästään sen käynnistämistä linja-auton omaa moottoria käyttämällä tai hinaamalla linja-auto käyntiin. Tämän vuoksi osapuolten on katsottava sopineen linja-auton kuljettamisesta TKSL:ssa tarkoitetulla tavalla. Linja-autolle aiheutunut vahinko on myös syntynyt kuljetustehtävää suoritettaessa, joten hinausliikkeen vastuuta vahingosta on lautakunnan käsityksen mukaan arvioitava TKSL:n säännösten perusteella.

TKSL:n 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Lain 28 §:n mukaan hänellä ei kuitenkaan ole 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta muun muassa, jos vahinko on johtunut tavaran puutteellisesta laadusta. Asiakirjoista käy ilmi, ettei hinausliike ole ollut tietoinen kuljetuksen kohteena olleen linja-auton vian laadusta. Konevika ei myöskään olisi ollut todettavissa sellaisessa linja-auton tarkastuksessa, joka hinausta suorittavan liikkeen on kohtuudella suoritettava ennen kuin hinaustehtävää ryhdytään suorittamaan. Hinaustoimet on lautakunnan käsityksen mukaan tehty asianmukaisessa järjestyksessä ja normaaliin tapaan. Koska vahinko on lautakunnan käsityksen mukaan johtunut linja-autossa olleesta, TKSL:n 28 §:ssä tarkoitetusta virheestä, rahdinkuljettaja ei ole vastuussa syntyneestä vahingosta.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia