Haku

4/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 4/80

Ratkaisu annettu: 23.10.1980

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta vahingosta sellaisessa kuljetuksessa, jonka rahdinkuljettaja on edelleen antanut toisen kuljetusliikkeen suoritettavaksi. Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Vakuutusyhtiö A on esittänyt, että sen vakuutuksenottaja B Oy on tehnyt kuljetusliike C:n kanssa kuljetussopimuksen paineilmasuodattimien kuljettamisesta autolla B Oy:n tehtaalta Lappeenrannasta Kotkaan. Kun kuljetusliike ei itse voinut suorittaa koko kuljetusta, se on antanut yhden koneen D:n kuljetettavaksi. B Oy on lastannut koneen auton lavalle, mistä se ajon aikana oli pudonnut ja vaurioitunut. Vakuutusyhtiö A on korvannut koneen särkymisen B Oy:n kuljetusvakuutuksen nojalla. Vakuutusyhtiö A on esittänyt kuljetusliike C:lle takaisinhakuvaatimuksen, jonka C:n vakuutusyhtiö E on torjunut. Vakuutusyhtiö A katsoo, että kuljetusliike C on ollut tiekuljetussopimuslain tarkoittama rahdinkuljettaja. C on sitoutunut kuljettamaan koneet vastiketta vastaan, jolloin se on myös tiekuljetussopimuslain 10 §:n perusteella vastuussa lukuunsa toimivien menettelystä tehtävän suorittamisessa. Koska D on saanut kuljetustehtävän kuljetusliike C:ltä, vakuutusyhtiö A katsoo, että kuljetusliike C on vastuussa D:n suorittamasta kuljetuksesta.

Vakuutusyhtiö E on katsonut asiakirjoista käyvän selville, että lähettäjä ei ole tehnyt rahtisopimusta kuljetusliike C:n kanssa.

Kuljetusliike C on esittänyt mm., että liike ei ole tehnyt kuljetussopimusta B Oy:n kanssa, vaan B Oy on tehnyt kuljetussopimuksen huolitsija F:n kanssa. Huolitsija F on tilannut kuljetusalustat kuljetusliike C:ltä. Kuljetus oli suoritettava alkuperäistä aikataulua nopeammin, jolloin kuljetusliike C:n kuljetuskalusto ei ollut riittävä ja näin ollen huolitsija F tiedusteli mahdollisia muita saatavissa olevia kuljetusalustoja. Kuljetusliike C:n taholta oli luvattu tiedustella, olisiko D:n kuljetusalusta käytettävissä. D lupasi suorittaa kuljetuksen, joka kuitenkin päättyi suodatinpuristimen putoamiseen. Kuljetusliike C pitää itseään huolitsija F:n tilaamana tasavertaisena kuljetuksen suorittajana D:n kanssa. Sen vuoksi kuljetusliike C katsoo olevansa vastuusta vapaa.

Huolitsija F on ilmoittanut tarjonneensa kuljetuksen B Oy:lle ehdoilla f.o.t. Lappeenranta - f.o.t. Collenges-au-Mont-D'or. Kuljetuksesta Lappeenrannasta Kotkaan huolitsija F on tehnyt kuljetussopimuksen kuljetusliike C:n kanssa. D:n kanssa ei huolitsija F:llä ole ollut sopimusta kyseessä olevasta kuljetuksesta.

Lautakunta toteaa, että B Oy on tilannut kuljetuksen huolitsija F:ltä, joka on 21.1.1980 päivätyllä telexillä tarjonnut kuljetuksen mm. ehdoin, että tavaran tukemisen suorittaa laivaaja. Tarjouksessa mainittuun kiinteään hintaan ovat sisältyneet kuljetus Lappeenrannasta Kotkaan syväkuormaajalla, siirto- ja lastauskulut Kotkassa, vientiselvitys Kotkassa liikennemaksuineen ja kuljetus Kotkasta määräpaikkaan edelleen tarjouksessa selitetyllä tavalla.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan B Oy on antanut paineastian kuljetuksen huolitsija F:n tehtäväksi. Koska huolitsija F on tarjoutunut suorittamaan kuljetuksen kiinteään hintaan ilman tilintekovelvollisuutta kustannuksistaan B Oy:lle ja tekemättä B Oy:lle selväksi, ettei huolitsija F toiminut pelkästään huolitsijan vastuulla ilman rahdinkuljettajan vastuuta, lautakunta katsoo, että huolitsija F on tässä tapauksessa ollut B Oy:n kanssa kuljetussopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja. Kuljetusliike C ei siten ole ollut B Oy:n kanssa sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja.

Kuljetusliike C ei ole osallistunut kuljetuksen suorittamiseen, eikä ole tässä tapauksessa syyllistynyt sellaiseen tekoon tai laiminlyöntiln, josta aiheutuisi velvollisuutta korvata kuljetuksen aikana syntynyt vahinko.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia