Haku

4/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 4/80

Ratkaisu annettu: 23.10.1980

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta vahingosta sellaisessa kuljetuksessa, jonka rahdinkuljettaja on edelleen antanut toisen kuljetusliikkeen suoritettavaksi. Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Vakuutusyhtiö A on esittänyt, että sen vakuutuksenottaja B Oy on tehnyt kuljetusliike C:n kanssa kuljetussopimuksen paineilmasuodattimien kuljettamisesta autolla B Oy:n tehtaalta Lappeenrannasta Kotkaan. Kun kuljetusliike ei itse voinut suorittaa koko kuljetusta, se on antanut yhden koneen D:n kuljetettavaksi. B Oy on lastannut koneen auton lavalle, mistä se ajon aikana oli pudonnut ja vaurioitunut. Vakuutusyhtiö A on korvannut koneen särkymisen B Oy:n kuljetusvakuutuksen nojalla. Vakuutusyhtiö A on esittänyt kuljetusliike C:lle takaisinhakuvaatimuksen, jonka C:n vakuutusyhtiö E on torjunut. Vakuutusyhtiö A katsoo, että kuljetusliike C on ollut tiekuljetussopimuslain tarkoittama rahdinkuljettaja. C on sitoutunut kuljettamaan koneet vastiketta vastaan, jolloin se on myös tiekuljetussopimuslain 10 §:n perusteella vastuussa lukuunsa toimivien menettelystä tehtävän suorittamisessa. Koska D on saanut kuljetustehtävän kuljetusliike C:ltä, vakuutusyhtiö A katsoo, että kuljetusliike C on vastuussa D:n suorittamasta kuljetuksesta.

Vakuutusyhtiö E on katsonut asiakirjoista käyvän selville, että lähettäjä ei ole tehnyt rahtisopimusta kuljetusliike C:n kanssa.

Kuljetusliike C on esittänyt mm., että liike ei ole tehnyt kuljetussopimusta B Oy:n kanssa, vaan B Oy on tehnyt kuljetussopimuksen huolitsija F:n kanssa. Huolitsija F on tilannut kuljetusalustat kuljetusliike C:ltä. Kuljetus oli suoritettava alkuperäistä aikataulua nopeammin, jolloin kuljetusliike C:n kuljetuskalusto ei ollut riittävä ja näin ollen huolitsija F tiedusteli mahdollisia muita saatavissa olevia kuljetusalustoja. Kuljetusliike C:n taholta oli luvattu tiedustella, olisiko D:n kuljetusalusta käytettävissä. D lupasi suorittaa kuljetuksen, joka kuitenkin päättyi suodatinpuristimen putoamiseen. Kuljetusliike C pitää itseään huolitsija F:n tilaamana tasavertaisena kuljetuksen suorittajana D:n kanssa. Sen vuoksi kuljetusliike C katsoo olevansa vastuusta vapaa.

Huolitsija F on ilmoittanut tarjonneensa kuljetuksen B Oy:lle ehdoilla f.o.t. Lappeenranta - f.o.t. Collenges-au-Mont-D'or. Kuljetuksesta Lappeenrannasta Kotkaan huolitsija F on tehnyt kuljetussopimuksen kuljetusliike C:n kanssa. D:n kanssa ei huolitsija F:llä ole ollut sopimusta kyseessä olevasta kuljetuksesta.

Lautakunta toteaa, että B Oy on tilannut kuljetuksen huolitsija F:ltä, joka on 21.1.1980 päivätyllä telexillä tarjonnut kuljetuksen mm. ehdoin, että tavaran tukemisen suorittaa laivaaja. Tarjouksessa mainittuun kiinteään hintaan ovat sisältyneet kuljetus Lappeenrannasta Kotkaan syväkuormaajalla, siirto- ja lastauskulut Kotkassa, vientiselvitys Kotkassa liikennemaksuineen ja kuljetus Kotkasta määräpaikkaan edelleen tarjouksessa selitetyllä tavalla.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan B Oy on antanut paineastian kuljetuksen huolitsija F:n tehtäväksi. Koska huolitsija F on tarjoutunut suorittamaan kuljetuksen kiinteään hintaan ilman tilintekovelvollisuutta kustannuksistaan B Oy:lle ja tekemättä B Oy:lle selväksi, ettei huolitsija F toiminut pelkästään huolitsijan vastuulla ilman rahdinkuljettajan vastuuta, lautakunta katsoo, että huolitsija F on tässä tapauksessa ollut B Oy:n kanssa kuljetussopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja. Kuljetusliike C ei siten ole ollut B Oy:n kanssa sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja.

Kuljetusliike C ei ole osallistunut kuljetuksen suorittamiseen, eikä ole tässä tapauksessa syyllistynyt sellaiseen tekoon tai laiminlyöntiln, josta aiheutuisi velvollisuutta korvata kuljetuksen aikana syntynyt vahinko.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA