Haku

4/220/91

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 4/220/91

Ratkaisu annettu: 21.03.1991

Lausunnonpyytäjä: Huolintaliike

Rahdinkuljettaja: Kuljetusliike

Vahingonkärsinyt: Lähettäjä

Tapahtuma

Huolintaliike on tehnyt lähettäjän kanssa kuljetussopimuksen kannakeosien kuljettamisesta Kouvolasta Kajaaniin. Varsinaisen kuljetuksen on suorittanut kuljetusliike.

Lähetys, joka rahtikirjan mukaan on otettu kuljetettavaksi 20.12.1988, on kokonaisuudessaan kadonnut. Vahingonkärsinyt on esittänyt rahdinkuljettajalle 3.4.1989 laskun kadonneista kannakeosista. Rahdinkuljettajan vakuutusyhtiö on vahingonkärsineelle 22.10.1990 lähettämässään kirjeessä todennut korvausvaatimuksen vanhentuneeksi.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, onko vahingonkärsineen vaatimus tiekuljetussopimuslain mukaan vanhentunut ja mikäli on, milloin.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa asiakirjoista saatavan selvityksen nojalla, että yksi lava kannakeosia on otettu kuljetettavaksi 20.12.1988 Kouvolasta Jyväskylään.

Osapuolten yhtenevän käsityksen mukaan koko kuljetettavaksi annettu lähetys on TKSL:n 31 §:n 1 momentin mukaisesti kadonnut.

Tiekuljetussopimuslain 41 §:n 1 momentin mukaan kuljetusta koskeva kanne on pantava vireille vuoden kuluessa tai, jos kanteen perusteena on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, kolmen vuoden kuluessa. Tämä määräaika alkaa, kun tavara on kadonnut, kolmenkymmenen päivän kuluttua sovitusta luovutuspäivästä tai, milloin erityistä luovutuspäivää ei ole sovittu, kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun rahdinkuljettaja otti tavaran kuljetettavakseen.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan kyseessä ei ole ollut rahdinkuljettajan tahallisuus tai törkeä tuottamus.

Tavara on otettu kuljetettavaksi 20.12.1988. Viitatussa lainkohdassa tarkoitettu kuudenkymmenen päivän määräaika on päättynyt siis 18.2.1989. Kanne olisi tullut panna vireille vuoden kuluttua tuosta päivämäärästä eli viimeistään 18.2.1990. Kanne on siis vanhentunut.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA