Haku

4/192/89

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 4/192/89

Ratkaisu annettu: 03.02.1989

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Kuljetusliike on toisen kuljetusliikkeen lukuun kuljettanut 26.9.1988 lähettäjältä 43 kollia keittiökalusteita Helsinkiin. Kalusteiden toimituksesta on ilmoitettu kalusteiden myyjälle, koska vastaanottajaa ei ollut tavoitettu. Kalusteiden toimitus oli ostajan ja myyjän välillä sovittu viikoksi 37, mutta kalusteet toimitettiin vasta viikolla 39.

Rahdinkuljettaja on saapunut purkauspaikalle noin klo 13.00, mutta vastaanottaja tai hänen edustajansa ei ollut saapuvilla. Rahdinkuljettaja oli tuloksettomasti yrittänyt tavoittaa vastaanottajaa puhelimitse. Rahdinkuljettaja on soittanut edelleen tavaran toimittaneelle tehtaalle, jonne hän ei ole saanut yhteyttä.

Rahdinkuljettaja on tämän jälkeen ryhtynyt purkamaan tavaroita seinän viereen asettamilleen aluspuille. Purkaminen on aloitettu noin klo 15.00. Purkamisen aikana vastaanottajan alaikäinen poika on saapunut kotiin ja sen päätyttyä kuitannut lastin puretuksi rahtikirjamerkinnällä "sateessa". Rahdinkuljettaja on pyytänyt pojalta tavarapeitteitä, mutta sellaisia ei ole löytynyt. Lastulevyistä valmistetut kalusteet ovat jääneet suojaamattomina sateeseen ja vahingoittuneet.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjä katsoo kuljetusliikkeen menetelleen törkeän huolimattomasti jättäessään kalusteet peittämättöminä vesisateeseen. Keittiökalusteet eivät olleet siten pakattuja, että ne olisivat kestäneet sadetta. Lähetys olisi pitänyt peittää tai siirtää sisälle siitä huolimatta, että sisälle siirtäminen ei kuulunut sovittuun kuljetukseen.

Kuljetusliikkeen kanta

Kuljetusliike katsoo olevansa vastuusta vapaa pääasiassa seuraavin perustein. Rahdinkuljettajan kuljetuspäällikkö on yrittänyt tavoittaa vastaanottajaa puhelimitse kuljetuspäivänä 26.9.1988 siinä onnistumatta. Kuljetuspäällikkö on sen sijaan kyennyt ilmoittamaan kalusteiden myyjälle, että toimitus tapahtuisi seuraavana päivänä. Kuljetusliike ei näin ollen ole syyllistynyt mihinkään huolimattomuuteen tai tuottamukseen.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan keittiökalusteet on toimitettu lähettäjän ohjeiden mukaan 26.9.1988 vastaanottajalle. Vastaanottajaa ei ole rahdinkuljettajan edustajan yrityksistä huolimatta tavoitettu, vaan rahdinkuljettaja on yksin purkanut keittiökalusteet taivasalle. Purkamisen aikana on alkanut sataa. Kuljetusehtojen mukaan rahdinkuljettajalla ei ole ollut velvollisuutta siirtää tavaroita sisään. Purkamistyön aikana vastaanottajan alaikäinen poika on saapunut kotiin ja kuitannut rahdinkuljettajan esittämän rahtikirjan merkinnällä, jonka mukaan purkaminen on tapahtunut sateessa.

TKSL 23 §:n 1 momentin mukaan rahdinkuljettajan on pyydettävä ohjeita lähettäjältä, jos tavaran saavuttua määräpaikkaan ilmenee esteitä sen luovuttamiselle. Lautakunta toteaa rahdinkuljettajan pyrkineen noudattamaan toimiohjetta siinä kuitenkaan onnistumatta.

TKSL 25 §:n nojalla rahdinkuljettajalla on oikeus TKSL 23 §:n tarkoittamissa tapauksissa välittömästi purkaa tavara siihen oikeutetun lukuun. Rahdinkuljettajan on kuitenkin säilytettävä tavara siihen oikeutetun lukuun. Säännös asettaa rahdinkuljettajalle kuljetettavan tavaran suhteen huolenpitovelvollisuuden tapauksissa, jolloin luovutusta kohtaa este.

Kysymyksessä olevassa tapauksessa rahdinkuljettaja on purkanut tavaran vastaanottajan luona, mutta laiminlyönyt puretun tavaran riittävän suojaamisen. Laiminlyönnistä on tavaralle aiheutunut vahinko.

Ottaen huomioon, että purkamisen aikana on alkanut sataa ja rahdinkuljettaja on siitä huolimatta jättänyt puretut tavarat suojaamattomina ulos, vaikka hänen on täytynyt mieltää purettujen tavaroiden ilmeinen vahingoittumisvaara, rahdinkuljettajan on katsottava menetelleen siinä määrin välinpitämättömästi, että hänen laiminlyöntiään on pidettävä törkeänä.

Edellä kerrotun vuoksi lautakunta katsoo TKSL 28 §:n ja 38 §:n 2 momentin nojalla, että rahdinkuljettaja on vastuussa tapahtuneesta vahingosta eikä hänellä ole oikeutta vedota TKSL:n vastuusta vapauttaviin tai sitä rajoittaviin säännöksiin. Tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1979 kohdan 1.4.3.2 mukaan vakuutusyhtiön suoritettavaa korvausta voidaan vähentää tai se voidaan kokonaan evätä, jos vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA