Haku

4/158/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 4/158/87

Ratkaisu annettu: 08.05.1987

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 10.7.1986 kuljetettavakseen jyväskyläläisen lähettäjän keksierän. Samaan kuormaan lastattiin myös liimatehtaan liima-astioita. Kuljetuksen aikana yksi liima-astioista rikkoutui, mikä johti keksilähetyksen pilaantumiseen. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan selvityksen mukaan liima-astian pohjasauma oli auennut ja aiheuttanut vahingon. Itse astiassa ei ollut kolhuja.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on liima-astian valmistusvirhe, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut huomata tavaran tavanomaisessa tarkastuksessa. Tämän johdosta vakuutusyhtiö katsoo, että vahingon syynä on ollut olosuhde, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää eikä seurauksia ehkäistä, eikä rahdinkuljettajaa voida pitää vastuussa vahingosta TKSL 28 §:n nojalla.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa vahingosta tiekuljetussopimuslain mukaan.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Rahdinkuljettaja on TKSL 27 §:n 1 momentin mukaan pääsääntöisesti vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä ajankohtana. Hän ei kuitenkaan TKSL 28 §:n 1 momentin mukaan ole vastuussa vahingosta, joka on johtunut olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Arvioitaessa kysymystä käsittääkö rahdinkuljettajan vastuu myös ne tapaukset, joissa tavaran vahingoittumisen on aiheuttanut toinen kuljetettavana oleva tavara, on lisäksi otettava huomioon muun muassa TKSL 14 §:n säännös, jonka mukaan vahinkoa aiheuttaneen tavaran lähettäjän on korvattava rahdinkuljettajalle vahinko ja kustannukset, jonka tavaran puutteellinen pakkaus aiheuttaa esimerkiksi muulle tavaralle.

Lautakunnan käsityksen mukaan rahdinkuljettaja on pääsääntöisesti vastuussa tavaran vahingoittumisesta, jonka on aiheuttanut toinen kuljetettavana ollut tavara. Esillä olevassa tapauksessa ei ole esitetty sellaista selvitystä, että se johtaisi muuhun tulokseen.

Lautakunta katsoo siten, että rahdinkuljettaja on vastuussa keksierälle aiheutuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia