Haku

4/145/86

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 4/145/86

Ratkaisu annettu: 27.02.1986

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti 13.6.1985 lähettäjän tehtaalta vastaanottajan työmaalle lähetyksen, jossa oli mm. 116 komeron ovea. Lähettäjä kuormasi ovet lähettämössään työnjohtajan ja päälastaajan valvonnassa. Ovet kuormattiin perävaunun vasempaan laitaan. Rahdinkuljettajan autonkuljettaja ei ollut mukana kuormauksen aikana. Kuorma vietiin rahtikirjaan merkitylle vastaanottajalle ja kuormatila avattiin ensimmäisen kerran vastaanottajan työmaalla kuorman saavuttua perille. Tällöin todettiin, että perävaunun takaosassa sijainneet 116 ovea olivat kaatuneet ja vaurioituneet. Tämän johdosta vastaanottaja kieltäytyi vastaanottamasta ovia, jolloin rahdinkuljettaja palautti ne lähettäjälle. Lähettäjä hävitti ovet.

Lähettäjän ilmoituksen mukaan ovet oli pakattu yksittäin kalvopakkauksella päällekkäin siirtolavan päälle. Muun kuorman ja ovikuorman välinen alue oli tuettu tyhjillä siirtolavoilla, jotta ovikuorma ei olisi päässyt liikkumaan kuljetuksen aikana.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja ei TKSL 12 §:n 3 momentin mukaan ole kotimaisessa kuljetuksessa velvollinen tarkastamaan lähettäjän kuormaaman perävaunun tai muun kuljetussäiliön sisältöä. Viittaamalla tähän lainkohtaan, TKSL 28 ja 29 §§:ien säännöksiin ja siihen, että asiassa ei ole esitetty mitään selvitystä siitä, että kuljetettavat ovet olisivat vahingoittuneet rahdinkuljettajan huolimattomuuden tai laiminlyönnin johdosta, vakuutusyhtiö ei ole vastuussa rahdinkuljettajalle tapahtuneesta vahingosta eikä vahinkoa voida korvata tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja velvollinen tarkastamaan lähetyksen pakkauksen ennen kuljetuksen alkamista, onko rahdinkuljettaja vastuussa lähettäjälle aiheutuneesta vahingosta ja tuleeko vahinko korvata rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella, että rahdinkuljettaja on 13.6.1985 ottanut kuljetettavakseen lähettäjän tehtaalta tämän pakkaaman perävaunun. Rahdinkuljettajalla ei tiekuljetussopimuslain 12 §:n 3 momentin mukaan ole kotimaisessa kuljetuksessa velvollisuutta tarkastaa lähettäjän kuormaaman perävaunun sisältöä. TKSL 29 §:n mukaan rahdinkuljettaja ei ole vastuussa, jos tavaran vahingoittuminen johtuu sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on tavaran kuormaaminen tai ahtaaminen lähettäjän toimesta. Koska vahingoittuminen vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua tällaisesta vaarasta eikä ole selvitetty, että vahinko on johtunut muusta syystä, lautakunta katsoo, ettei rahdinkuljettaja ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Koska lautakunta katsoo jääneen selvittämättä, että jotakin normaalista kuljetuksesta poikkeavaa olisi tapahtunut kuljetuksen aikana, lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja ei ole velvollinen tarkastamaan lähetyksen pakkausta ennen kuljetuksen alkamista, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa lähettäjälle aiheutuneesta vahingosta ja että vahinkoa ei täten tule korvata rahdinkuljettajalle myönnetyn tiekuljetus vakuutuksen perusteella.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA