Haku

4/123/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 4/123/85

Ratkaisu annettu: 13.06.1985

Lausunnonpyytäjä: Rahdinkuljettaja

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja sai yhtiön A kautta kuljetustilauksen lähettäjältä lankaerän toimittamisesta kahdessa erässä vastaanottajalle Poriin. Kuljetus suoritettiin kahdessa erässä peräkkäisinä päivinä ns. jalkakontissa. Kuljetus tapahtui siten, että rahdinkuljettaja toimitti kontin Tampereelle, josta se siirrettiin toisen kuljetusliikkeen kuljetettavaksi edelleen Poriin. Kun kontti oli toimitettu Poriin, vastaanottaja havaitsi kontin sisällön kastuneen ja ruostuneen. Tämän vuoksi hän ei ottanut konttia vastaan. Toista kertaa konttia ei vastaanottajalle toimitettu, koska sen sisältämä lankakuorma oli niin ikään pahasti ruostunut.

Rahdinkuljettajan ja vastaanottajan ilmoitusten mukaan kuljetusliike B edustaja on ilmoittanut, että hänen yhtiönsä tekemässä tarkastuksessa havaittiin kontissa reikiä, joista vesi oli päässyt konttiin ja pilannut kuljetetun tavaran.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että tavara on kuljetettu asianmukaisesti kontissa, ettei se ole missään vaiheessa kuljetuksen aikana ollut sateessa tai sateelle alttiina, ja ettei kontissa ollut todettu vuotoja. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö katsoo, että vaikka lankalähetys oli vaurioitunut kuljetuksen aikana, ei rahdinkuljettaja ole vastuussa vahingosta, minkä vuoksi yhtiö on evännyt korvaushakemuksen.

Lausuntopyyntö

Rahdinkuljettaja pyytää lautakunnan lausuntoa onko rahdinkuljettajaa pidettävä vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Kuljetettava tavara, lankaerä, oli kuormattu rahdinkuljettajan kuljetusta varten asettamaan konttiin. Lankaerä vaurioitui kuljetuksen aikana tilaajan tarkoituksiin käyttökelvottomaksi, koska se oli kosteuden johdosta ruostunut ja vaurioitunut.

Asiassa ei ole selvitetty, mistä kuljetettavan tavaran kostuminen johtui. Rahdinkuljettaja on TKSL 27 §:n mukaan vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana, jollei hän näytä laissa mainitun vapautumisperusteen olemassaoloa. Vahingon syyn jäädessä selvittämättä rahdinkuljettaja on näin ollen vastuussa tavaran vahingoittumisesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA