Haku

3/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 3/80

Ratkaisu annettu: 06.10.1980

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa kuljetettujen villatopsien vahingoittumisesta aiheutuneesta vahingosta. Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Vakuutuksenottaja, kuljetusliike B on 16.8.1979 kuljettanut 28 paalia villatopsia Helsingistä Hyvinkäälle C Oy:lle, joka oli ottanut kyseisille villatopseille tavaravakuutuksen vakuutusyhtiöstä A. Vakuutusyhtiö A on suorittanut vahingosta korvausta C Oy:lle mainitun vakuutuksen perusteella.

Helsingin kaupungin satamalaitoksella, jolta kuljetusliike B otti tavaran vastaan, ei aluksen purkausraportin mukaan ollut huomauttamista tavaran kunnosta. Kuljetusliike B ei ole tehnyt varaumaa rahtikirjaan tavaran ja pakkauksen havaittavissa olevasta tilasta.

Vakuutusyhtiö A on katsonut, että kuljetusliike B on jättäessään tekemättä varauman rahtikirjaan tiekuljetussopimuslain 13 §:n mukaan pitänyt tavaran ja pakkauksen tilaa hyvänä otettaessa tavaraa kuljetettavaksi. Vahingon selvittämisen yhteydessä on käynyt ilmi, että topsipaalit ovat hankautuneet auton laitoja ja lattiaa vasten, jolloin paalit rikkoutuivat ja villatopsi likaantui käyttökelvottomaksi. Vahingon syynä on ollut se, että kuljetusliike ei ole ahdannut eikä sitonut paaleja oikein. Paalit olivat kaupanomaisesti pakatut paksuun muovikalvoon, jonka päällä oli säkkikangas. Tavaran määräpaikassa Hyvinkäällä on tehty merkintä tavaran kuljetuksen aikana kärsimistä vahingoista. Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaralle sattuneesta vahingosta, ellei hän kykene todistamaan, että vahinko on johtunut hänestä riippumattomista syistä. Sen vuoksi vakuutusyhtiö A katsoo kuljetusliike B:n olevan vastuussa sattuneesta vahingosta.

Kuljetusliike B on lausunnossaan todennut, että lähettäjä suoritti kuorman lastauksen trukilla B:n autoon. Trukin nostaessa paaleja auton lavalle on pakkauksen pohjaan B:n käsityksen mukaan syntynyt repeämiä, joita kuljettaja ei voinut havaita kuormaa hyväksyessään. Paalit olivat asianmukaisesti toisiaan sekä auton laitoja vasten. Paalit eivät siten ole voineet liikkua lastitilassa. Mainitusta syystä on pakkauksen säkkikangas todennäköisesti repeytynyt lisää normaalin kuljetusrasituksen johdosta hankautuessaan auton laitoja ja lattiaa vasten. Tästä on saattanut olla seurauksena, että osa joissakin paaleissa ollutta villatopsia on likaantunut. Vahingon syynä ei voi olla muu kuin puutteellinen pakkaus.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo, että muovikelmua ja säkkikangasta on pidettävä tavanomaisena ja riittävänä pakkauksena.

Koska rahdinkuljettaja B ei ole esittänyt selvitystä siitä, että repeytymät muovikelmussa ovat luonteeltaan sellaisia, että ne olisivat aiheutuneet paalien kuormauksen yhteydessä, vahingon ei voida olettaa johtuneen lähettäjän suorittamaan kuormaukseen liittyvistä erityisistä vaaroista.

Tämän vuoksi ja koska rahdinkuljettaja ei myöskään ole tehnyt varaumaa tavaran havaittavissa olevan tilan johdosta, vahingon on oletettava sattuneen tiekuljetuksen aikana. Rahdinkuljettaja B on lautakunnan käsityksen mukaan vastuussa tästä vahingosta.

Lautakunnan päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA