Haku

3/46/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 3/46/82

Ratkaisu annettu: 09.06.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa asiassa, jossa kuljetuksen aikana ajoneuvoyhdistelmän vetoauton ja perävaunun välinen kytkentä murtui, mistä aiheutui kuljetettavalle tavaralle vaurioita.

Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja oli ottanut lähettäjältä Naantalista polttoöljyä ja bensiiniä kuljetettavaksi Lempäälään. Kuljetuksen aikana vetoauton ja perävaunun välinen vetolaite irtosi sillä seurauksella, että perävaunu suistui ojaan ja kaatui, jolloin bensiiniä ja polttoöljyä valui maahan selvityksen mukaan n. 2000–3000 litraa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko on johtunut sellaisista olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut ehkäistä. Yhtiö katsoo, että rahdinkuljettajaa ei voida pitää vastuussa kyseisestä vahingosta.

Rahdinkuljettaja katsoo, että koska p.o. vetokoukusta on annettu katsastustodistus ja koska lisäksi VTT on tutkimusselostuksessaan todennut vetopalkin lujuuden riittäväksi, rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tapahtuneesta.

Lähettäjä on esittänyt rahdinkuljettajalle vaatimuksen menetetyn kuorman arvon korvauksesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettaja oli saanut kuljetettavakseen tavanomaisen polttoainelastin tavanomaista tankkiautoyhdistelmää käyttäen. Tiekuljetussopimuslain 28 §:n 2 momentin mukaan rahdinkuljettaja ei voi vastuusta vapautuakseen vedota kuljetukseen käytetyn moottoriajoneuvon puutteellisuuteen. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaan vastuussa syntyneestä vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA