Haku

3/237/92

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 3/237/92

Ratkaisu annettu: 10.04.1992

Lausunnonpyytäjä: Kuljetusliike

Vahingonkärsinyt: Harkkonosturin vuokraaja

Tapahtuma

Lausunnonpyytäjäyhtiön autonkuljettaja oli 22.5.1991 ollut kuormaamassa lähettäjän tiilitehtaalla paikkakunnalla A ajoneuvoon tiilikuormaa kuljetettavaksi paikkakunnalle B. Kuormaan oli pitänyt ottaa myös harkkonosturi, jota tehtaan trukilla ei kuitenkaan ollut saatu nostetuksi lavalle. Tästä syystä lähettäjän työnjohtaja oli antanut rahdinkuljettajan autonkuljettajalle toimeksiannon harkkonosturin nostamiseksi lavalle.

Nosturi oli nostettu ilmaan rahdinkuljettajan omistamalla nostoliinalla ja ajoneuvossa olleella nosturilla. Noin 1,5 metrin korkeudessa nostoliina oli katkennut ja harkkonosturi oli pudonnut pyörilleen maahan vaurioituen pahoin. Vahingon määräksi on arvioitu 60.570,- markkaa. Lähettäjän tehtävänä oli ollut tavaran lastaus.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa, onko rahdinkuljettaja vastuussa tapahtuneesta harkkonosturin vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että tiekuljetussopimuslaissa ei ole säännöksiä siitä, kenen on lastattava kuljetettava tavara. Lastausvelvollisuus on ratkaistava kuljetussopimuksen sisällön perusteella, ja mikäli tästä ei ole kuljetussopimuksessa mainittu, on noudatettava alalla vallitsevaa tapaa.

Lautakunta katsoo, että lähettäjä on ottanut suorittaakseen tavaran lastauksen. Vallitsevan tavan mukaan lähettäjä on kuormausvastuussa sen tavaran osalta, jonka rahdinkuljettaja noutaa hänen luotaan. Tässä tapauksessa kuormausvelvollisuuden on katsottava kuuluneen lähettäjälle.

Kun lähettäjä ei omilla apuvälineillään ole onnistunut lastauksen suorittamisessa, hän on antanut tehtävän rahdinkuljettajan autonkuljettajalle.

Lautakunta on lausunnossaan nro 12/200/89 katsonut, että kuljettaja on velvollinen valvomaan ja avustamaan kuormausta kuormatilassa. Tässä ominaisuudessa hän kuitenkin toimii lähettäjän lukuun ja hänen vastuullaan.

Edellä kerrotun perusteella lautakunta katsoo rahdinkuljettajan autonkuljettajan vain avustaneen lähettäjää tämän velvollisuuksiin kuuluvassa lastaustoiminnassa ja tässä ominaisuudessa toimineen lähettäjän lukuun ja hänen vastuullaan. Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa harkkonosturille tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA