Haku

3/157/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 3/157/87

Ratkaisu annettu: 08.05.1987

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Huolintaliike lähetti vastaanottajalle kymmenen kartonkia nahkatakkeja ja rahtikirjaan merkittiin rahdinkuljettajaksi kuljetusliike. Kuljetusliikkeen auto oli kuormannut takkierän huomautuksitta rahdinkuljettajan Vantaan terminaaliin perjantaina 11.7.1986.

Rahdinkuljettajan jakeluauton kuljettaja purki takkikartongit vastaanottajan pihamaalle maanantaina 14.7.1986. Vastaanottajan ilmoituksen mukaan auto poistui välittömästi. Kun vastaanottaja siirsi kartongit pihamaalta varastoon ja avasi ne, hän totesi kuljetettujen takkien olevan märkiä ja vahingoittuneita.

Koska kuljetettujen kartonkien päällä on muovisuojaus, ei kartonkien kastumista havaittu päältä päin silloin, kun rahdinkuljettaja purki kartongit pihamaalle. Tavaran vastaanottaja reklamoi 15.7.1986 päivätyllä kirjeellä rahdinkuljettajalle. Vakuutusyhtiö on rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksesta korvannut vahingon vastaanottajalle ja esittänyt takautumisvaatimuksen tavarat Vantaalle toimittaneelle kuljetusliikkeelle. Tämän vakuutusyhtiö on torjunut takaisinsaantivaatimuksen kirjeellään 8.12.1986.

Vakuutusyhtiö vetoaa siihen, että tavara oli vastaanotettu huomautuksitta, että mitään näyttöä tavaran kastumisesta kuljetuksen aikana ei ollut esitetty sekä siihen, että kannevalta TKSL 40 a §:n nojalla olisi menetetty.

Lausunnonpyytäjän kanta

Rahdinkuljettajan vakuutusyhtiö toteaa, että rahdinkuljettaja ei ole tehnyt varaumaa lastatessaan kartongit Vantaalla. Vastaanottaja ei ole osallistunut lastin purkamiseen ja tavarat on siirretty pihamaalta varastoon tulopäivänä, jolloin ei satanut. Tavarat olivat kuljetusliikkeen hallussa viikonlopun yli, jolloin vastaanottajan ilmoituksen mukaan oli satanut runsaasti. Vakuutusyhtiö katsoo, että kirjallinen reklamaatio on tehty seitsemän arkipäivän kuluessa vastaanottamisesta ja että rahdinkuljettaja ei ole voinut osoittaa TKSL:n mukaista vapautumisperustetta ja on siten vastuussa vahingosta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettajan katsottava olevan vastuussa tavaroiden kastumisesta aiheutuneesta vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

TKSL 27 §:n pääsäännön mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta ym. sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Asiakirjoista käy ilmi, että rahdinkuljettaja ei takkikartonkeja purettaessa havainnut vahinkoja eikä myöskään merkkiä kartonkien kastumisesta. Samalla vastaanottaja kuittasi tavaran vastaanotetuksi huomautuksitta.

Lautakunta katsoo kyseessä olleen vahingon, joka kuljetetun tavaran pakkauksen laadun perusteella olisi ollut tavaraa purettaessa havaittavissa. Tämän käsityksen lautakunta perustaa vastaanottajan ilmoitukseen, että päällyksenä oli harva muoviverkko ja että pakkauksesta oli jopa tippunut vettä.

Koska muistutusta tavaran vahingoittumisesta kotimaisessa kuljetuksessa ei ole tehty tavaraa vastaanotettaessa, lautakunta toteaa, että kannevalta on TKSL 40 a §:n mukaan menetetty. Tämän vuoksi lautakunta toteaa, ettei rahdinkuljettaja ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia