Haku

2a/203/90

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 2a/203/90

Ratkaisu annettu: 04.10.1990

LAUSUNNON UUDELLEENKÄSITTELY

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtuma

Lautakunnan annettua 23.3.1990 lausunnon asiassa 2/203/90 on vakuutusyhtiö esittänyt lautakunnalle kirjeenvaihtoa, josta ilmenee, että lautakunnan lausunnosta poiketen vahingonkärsinyt on reklamoinut kirjallisesti rahdinkuljettajalle vasta 14.6.1989 eikä 2.6.1989, kuten lautakunta on lausunnossaan virheellisesti todennut. Vakuutusyhtiö on tämän vuoksi vaatinut asian uudelleen käsittelyä.

Lautakunta on saanut lisäselvitystä asiaan myös vastaanottajan konttorista, jolloin on todettu muun ohessa seuraava: "..., koska vakuutusyhtiön edustaja kävi itse paikalla 1.6., jossa yhteydessä todettiin kuinka asiassa pitää menetellä. Siinä yhteydessä vakuutusyhtiön edustaja ei maininnut mitään seitsemän päivän kirjallisesta ilmoitusajasta, vaan se kohta todettiin täytetyksi edustajien itsensä paikallaololla."

Lausuntopyyntö

Lautakuntaa on pyydetty käsittelemään asia uudelleen.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta on annettujen lisäselvitysten johdosta ottanut asian uudelleen käsiteltäväksi ja toteaa seuraavan.

Suoritetussa vahinkotarkastuksessa 1.6.1989 on paikalla ollut rahdinkuljettajan vakuutusyhtiön edustaja rahdinkuljettajan annettua vahingonkärsineelle suulliset ohjeet kääntyä mainitun vakuutusyhtiön puoleen. Tämä tarkastus lautakunnan aikaisemmassa lausunnossa kerrotuin tavoin täyttää muodoltaan TKSL 40 a §:n 1 momentissa tarkoitetut edellytykset sellaisesta tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet.

Tässä tarkastuksessa on osapuolten yksimielisen näkemyksen mukaan havaittu tavaran vahingoittuminen. Lautakunta toteaa, että vahinko on tuossa tarkastustilaisuudessa tullut rahdinkuljettajan valtuuttaman edustajan tietoon, jolloin sen myös on katsottava tulleen rahdinkuljettajan itsensä tietoon.

Tiekuljetussopimuslain perusteluista ilmenee, että laissa edellytetty nopea ja määräaikainen reklamointivelvollisuus perustuu siihen, että kuljetuksen osapuolet voisivat mahdollisimman nopeasti kuljetuksen päättymisen jälkeen tietää, onko kuljetuksen johdosta odotettavissa taloudellisia vaatimuksia vai ei. Lautakunta katsoo yhteisen tarkastustilaisuuden täyttävän tässä tapauksessa reklamaation tunnusmerkistön erityisesti, kun tapahtunut vahinko on tuolloin todettu, eikä myöhempi reklamointi ole asiassa enää ollut tarpeen.

Yllä olevan perusteella lautakunta katsoo, että ei ole esitetty syytä muuttaa lautakunnan lausunnon 2/203/90 lopputulosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia