Haku

2/96/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 2/96/84

Ratkaisu annettu: 16.05.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 29.3.1983 kuljettavakseen 15 rullakollista kananmunia tamperelaiselta lähettäjältä porilaiselle vastaanottajalle. Lähettäjä oli pakannut munat kennoihin ja kennot oli pakattu rullakoihin. Rahdinkuljettajan auto oli kuormaukseen ryhdyttäessä lastattu melkein täyteen siten, että perävaunun takaosaan jäi n. 2 metriä tilaa. Kuljetettavat kananmunarullakot lastattiin tuohon tilaan. Rahdinkuljettajan autonkuljettaja huomautti lähettäjän edustajalle, etteivät rullakot pysy ehjinä kuljetuksen aikana. Kuljettaja sitoi rullakot tavaratilaan. Varsinaisen kuljetuksen aikana ei tapahtunut mitään tavanomaisesta poikkeavaa, eikä rullakoiden havaittu liikkuneen lastitilassa Vastaanottaja totesi tavaraa vastaanottaessaan että vajaat viisi rullakollista kananmunia oli särkynyt kuljetuksen aikana. Rahdinkuljettajan edustaja ilmoitti tehneensä varauman rahtikirjaan. Tavaran vastaanottaja ilmoittaa, että varauma olisi tehty vasta vahingon tapahduttua vastaanottajan luona.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettajalla ei ole TKSL:n 29 §:n 1 momentin 2. kohdan mukaan vastuuta vahingoittumisesta, jonka syynä on sellaisten tavaroiden puuttuva tai puutteellinen pakkaus, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina alttiita vähentymiselle tai vahingoittumiselle. Saman lainkohdan 4. kohdan mukaan rahdinkuljettajalla ei myöskään ole vastuuta vahingoittumisesta, jonka syynä on eräiden tavararyhmien erityinen alttius vahingoittumiselle etenkin murtumisen, ruostumisen, turmeltumisen, vuodon, tavanomaisen hukkaantumisen taikka tuhohyönteisten tai jyrsijöiden vuoksi. Jos rahdinkuljettaja näyttää, että vahingoittuminen on vallinneet olosuhteet huomioonottaen voinut johtua edellä mainitusta vaarasta, sen oletetaan niistä aiheutuneen, ellei muuta näyttää. Tästä syystä yhtiö katsoo, että vahinko on johtunut em. vaaroista ja että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja TKSL:n perusteella vastuussa vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo, että kuljetettavaksi otettujen munarullakoiden kuormaus on tapahtunut lähettäjän ja rahdinkuljettajan yhteistyönä siten, että rahdinkuljettaja suoritti tavaran sitomisen tavaratilaan Rahdinkuljettaja ilmoittaa tehneensä erityisen varauman tavaran havaittavissa olleesta tilasta rahtikirjaan merkinnällä "Pakkaus puutteellinen".

Lautakunnan käsityksen mukaan pakkaus on tavaran laatuun nähden katsottava riittäväksi. Kun asiakirjoista ei voida päätellä täsmälleen sitä, mitä niihin merkitty varauma tarkoittaa, ja kun ei ole erityisesti selvitetty, onko varauma tehty lähettäjän kappaleeseen, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on TKSL:n 27 §:n mukaisesti vastuussa vahingosta.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA