Haku

28/93/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 28/93/83

Ratkaisu annettu: 03.04.1984

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja sai yhtiö X Oy:n välityksellä kesäkuussa 1983 kuljetustehtävän lähettäjältä Salosta Ruotsiin. Kuljetustehtävä käsitti siltanosturin neljä komponenttia. Tavaran kuormasi Salossa lähettäjä, joka myös sijoitti neljä kollia rahdinkuljettajan autoon. Kuorman kiinnitys tapahtui sekä lähettäjän että kuljettajan toimesta. Lähettäjä ei antanut kuljettajalle erikoisohjeita tai määräyksiä kuorman sidonnasta. Kuljetuksen aikana kuljettaja Turussa joutui jarruttamaan voimakkaasti välttääkseen yhteentörmäyksen. Tampereella kuljettaja havaitsi, että osassa kuormaa olivat sidontaliinat katkenneet. Tämän vuoksi kuljettaja sitoi irronneen kollin kiinni perävaunun runkoon, jonka jälkeen matka Ruotsiin sujui normaalisti. Kaapelistoon oli kuitenkin tullut vaurioita ja nostovaunussa havaittiin pieni painauma. Lähettäjäyhtiön toimitusjohtaja teki välittömästi reklamaation kuljetuksesta yhtiö X Oy:lle saatuaan tapahtumasta tiedon. Yhtiö X Oy ilmoitti reklamaatiosta edelleen rahdinkuljettajalle. Vahingon määräksi arvioitiin n. 10 000 mk.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että kysymyksessä on varsin poikkeava kuorma, jonka edellyttämistä erityisistä kuormaus- ja kiinnitystoimista ei ollut ilmoitettu rahdinkuljettajalle, vaikka lähettäjä kuormasi ja sijoitti kollit ja oli mukana kiinnittämässä niitä. Yhtiön käsityksen mukaan kuljetettava kolli oli sijoitettu virheellisesti ja vahingoilta olisi vältytty, mikäli lähettäjä olisi varannut kuljetukseen enemmän tilaa. Yhtiö katsoo, että rahdinkuljettajalla ei ole TKSL:n 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta saman lain 28 §:n 1 momentin mukaan, koska vahinko on johtunut lähettäjän virheestä sekä olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Rahdinkuljettajalla ei myöskään ole vastuuta tapahtuneesta sanotun lain 29 §:n 1 momentin 3. kohdan perusteella, koska vahinko on johtunut lähettäjän suorittamasta kuormauksesta, ahtaamisesta ja siitä, että osaa kuormasta eli nostuvaunua ei ollut kuljetuslukittu.

Lausuntopyyntö

Yhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja TKSL:n perusteella vastuussa syntyneestä vahingosta ja jos näin on, mikä on korvauksen määrä.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on TKSL:n 27 §:n mukaan vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Tällaista vastuuta ei rahdinkuljettajalla kuitenkaan ole, jos kuljetettavan tavaran vahingoittuminen johtuu siitä, että tavara on mm. kuormattu lähettäjän tai vastaanottajan tai jonkun muun heidän puolestaan toimivan henkilön toimesta. Ottaen huomioon käsiteltävässä tapauksessa olleen kuljetettavan tavaran erityislaadun sekä sen seikan, että rahdinkuljettajan autonkuljettajan on katsottava kuormausvaiheessa toimineen yksinomaan tavaran lähettäjän avustajana kuormattaessa tavaraa, lautakunta katsoo TKSL:n 29 §:n 1 momentin 3. kohtaan tukeutuen, että rahdinkuljettaja ei käsiteltävänä olevassa tapauksessa ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA