Haku

27/92/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 27/92/83

Ratkaisu annettu: 15.03.1984

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1.6.1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja oli ottanut kuljetettavakseen erän rehuohraa vastaanottajalle Poriin. Rahdinkuljettaja ryhtyi 7.9.1983 klo 23:n aikoihin purkamaan rehuohraa vastaanottajan siiloon, jolloin hän epähuomiossa jätti erään putkilinjassa olleen vivun kääntämättä toiseen suuntaan sillä seurauksella, että kuljetettavana ollutta rehuviljaa meni vastaanottajan eräässä siilossa olleen leipäviljan sekaan. Edellä mainitusta tuotteiden sekoittumisesta aiheutui vastaanottajan siilossa olleen leipäviljan arvon alentuminen rehuohran arvoa vastaavaksi, minkä johdosta vastaanottaja on vaatinut korvausta rahdinkuljettajalta tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

Lausunnonpyytäjän kanta

Yhtiö katsoo, että tiekuljetusvakuutus kattaa tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1.1.1. -kohdan mukaan ehdoissa määrätyin rajoituksin sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja TKSL:n perusteella voi kotimaisessa tai kansainvälisessä kuljetuksessa joutua ajoneuvolla korvausta vastaan tiellä tapahtuneen tavaran kuljettamisen yhteydessä tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta taikka tavaran luovutuksen viivästymisestä. Yhtiö katsoo, että koska vahinko ei ole kohdannut kuljetettavana ollutta omaisuutta, ei rahdinkuljettaja ole vahingosta TKSL:n perusteella vastuussa.

Lausuntopyyntö

Yhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, olisiko vahinko korvattava tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettaja oli ottanut hoitaakseen paitsi rehuohraerän kuljetuksen myös sen purkamisen vastaanottajan siiloon. Asiakirjaselvityksen mukaan tässä yhteydessä kuljetettavana ollutta rehuohraa oli kuljettajan toimenpiteiden seurauksena kulkeutunut vastaanottajan varastossa olleen leipäviljaerän joukkoon, jolloin leipäviljan arvo alentui rehuohran arvoa vastaavaksi. Koska edellä selostetulla tavalla vahingoittunut leipäviljaerä ei ollut rahdinkuljettajan kuljetuksen kohteena, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettajaa ei voida pitää tiekuljetussopimuslain nojalla vahingosta vastuullisena.

Lautakunta ei työjärjestyksensä 1 §:n nojalla katso voivansa ottaa kantaa kysymykseen, onko rahdinkuljettaja vastuussa muiden säännösten perusteella.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA