Haku

26/91/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 26/91/83

Ratkaisu annettu: 15.03.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettajan auto kuljetti 17.8.1983 kaupungista A kaupunkiin B lähettäjän maatalouskemikaaleja (mm. vesakontuhomyrkkyä) sekä elintarvikkeita (mm. lihajalosteita ja vihanneksia). Kuljetuksen aikana kaksi vesakontuhomyrkkyastiaa rikkoutui ja vuoti, minkä vuoksi terveystarkastaja oli 19.8.1983 kaupungissa A julistanut elintarvikkeet myrkkysaastevaaran johdosta ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi ja määrännyt ne haudattaviksi. Elintarvikkeita ei kuitenkaan hävitetty, vaan niitä säilytettiin rahtiaseman tiloissa viikonvaihteen yli. Rahtiasemalla ei ollut kylmätiloja. Kaupungin B terveystarkastaja suoritti 22.8.1983 elintarvikkeiden uuden tarkastuksen ja totesi, ettei myrkkyä ollut levinnyt elintarvikkeisiin, minkä vuoksi hän kumosi aikaisemman kiellon. Elintarvikkeet olivat kuitenkin tällä välin ehtineet pilaantua siinä määrin, ettei niitä enää voitu käyttää, vaan ne jouduttiin hävittämään. Tapauksesta aiheutui vahinkoa usealle osapuolelle.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei rahdinkuljettajalla ole TKSL:n mukaista vastuuta elintarvikkeita kohdanneesta vahingosta, koska elintarvikkeet eivät olleet saastuneet kuljetuksen aikana ja pilaantumiseen ja hävittämiseen johtanut tapahtumaketju sai alkunsa viranomaisten virheellisestä lausunnosta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa TKSL:n mukaisesti elintarvikkeita kohdanneesta vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja TKSL:n 27 §:n 1. momentin mukaan on pääsääntöisesti vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana vastaten myös vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuksen viivästymisestä. Käsillä olevassa tapauksessa terveystarkastaja määräsi elintarvikkeet hävitettäviksi saastevaaran johdosta. Mikäli näin olisi menetelty, olisi olettamus rahdinkuljettajan vastuusta ollut ensisijainen. Kun edelleenkin hävitettäväksi määrättyjä elintarvikkeita ei hävitettykään, vaan säilytettiin kaupungin B rahtiasemalla paikallisen terveystarkastajan haltuunottotodistuksen mukaisella määräyksellä aina siihen asti, kunnes kaupungin B elintarviketarkastaja 29.8.1983 poisti haltuunottomääräyksen ja kun on oletettava, että pilaantuminen johtui elintarvikkeiden säilyttämisestä rahtiaseman tiloissa, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta, jonka on katsottava johtuneen TKSL:n 28 §:n 1. momentin mukaisista olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää tai joiden seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia