Haku

26/119/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 26/119/84

Ratkaisu annettu: 04.04.1985

Lausunnonpyytäjä: Vastaanottaja

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 4.6.1984 kuljetettavakseen kaksi sähköasemaa lähettäjältä paikkakunnalta A vastaanottajalle paikkakunnalle B. Lähettäjän toimesta tilattiin kuljetusta varten kolme autoa kuljetusliikkeeltä. Lähettäjä antoi rahdinkuljettajan edustajille selvityksen siitä, miten kyseinen kuljetus poikkesi tavanomaisesta ja miten kuljetettavaa tavaraa tuli käsitellä. Rahtikirjaa täytettäessä kävi ilmi, että autot olivat toisen kuljetusliikkeen autoja. Rahtikirjaan on tehty merkintä "Vakuutusarvo 250.000 mk (kuljetusliike (= nro 1) hoitaa vakuutuksen)". Tämän jälkeen autojen kuljettajat suorittivat kuorman kiinnityksen lähettäjän edustajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Perille saavuttaessa havaittiin, että kaksi 110 kV:n katkaisijaa oli särkynyt.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vastaanottaja katsoo, että laitteet olivat täysin kunnossa kuormausvaiheessa ja että vioittuminen oli tapahtunut kuljetuksen aikana. Tällä perusteella lausunnonpyytäjä katsoo, että kuljetuksen suorittanut rahdinkuljettaja on korvausvelvollinen vahingon johdosta.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että tavaran kuormauksen oli autonkuljettaja suorittanut huolelliselta rahdinkuljettajalta edellytettävällä ammattitaidolla saamatta lähettäjältä erikoisohjeita sitä varten. Perillä oli todettu, että tuenta ja sidonta olivat edelleen tiukkoja. Koska katkenneet eristimet olivat posliinia, yhtiö katsoo vahingon johtuneen yksinomaan tavaran särkymisalttiudesta. Tästä syystä yhtiö on torjunut rahdinkuljettajaa kohtaan esitetyn vahingonkorvausvaatimuksen TKSL:n 1 momentin 4. kohdan perusteella.

Lausuntopyyntö

Vastaanottaja pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, kuka on vastuussa laitteiden vioittumisesta kuljetuksen aikana.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

TKSL 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Lain 29 §:n 1 momentin 4. kohdan ja 2 momentin mukaan rahdinkuljettajalla ei kuitenkaan ole edellisessä lainkohdassa tarkoitettua vastuuta, jos vahingoittuminen vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on eräiden tavararyhmien erityinen alttius vahingoittumiselle muun muassa murtumisen vuoksi.

Ottaen huomioon tavaran vahingoittumisen luonteen lautakunta katsoo, ettei vahingoittuminen vallinneet olosuhteet huomioon ottaen todennäköisesti ole johtunut tähän liittyvästä erityisestä vaarasta. Koska rahdinkuljettaja näin ollen ei ole näyttänyt perustetta vastuusta vapautumiselleen, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa syntyneestä vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA