Haku

25/42/81

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 25/42/81

Ratkaisu annettu: 27.11.1981

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, voiko rahdinkuljettaja tiekuljetussopimuslain 35 §:n perusteella rajoittaa vastuunsa rahdin määrään myös todistettavasti luovutuksen viivästymisen seurauksena tavaralle itselleen aiheutuneen vahingon osalta. Lisäksi vakuutusyhtiö on tiedustellut, voiko auton särkyminen tai epäkuntoon meno olla, ja jos voi, niin millä edellytyksellä, hyväksyttävä syy vapautua vastuusta luovutuksen viivästyessä tästä syystä.

Vakuutusyhtiön lausuntopyyntö on esitetty yleisessä muodossa ilman, että siihen liittyisi konkreettista vahinkotapausta.

LAUTAKUNNAN KANNANOTTO

Lautakunta on käsitellyt asian ja sääntöjensä nojalla katsoo, ettei se ilman erittäin painavia syitä voi antaa lausuntoja vakuutusehtojen tai lain sisällöstä silloin, kun asiassa ei ole kysymys ehtojen tai lain soveltamisesta konkreettisessa vahinkotapauksessa. Lautakunta katsoo, ettei se tässä tapauksessa voi antaa lausuntoa vakuutusyhtiön tiedustelemista seikoista.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA