Haku

25/118/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 25/118/84

Ratkaisu annettu: 07.02.1985

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti kuljetettavakseen tyhjiöpumpun lähettäjältä paikkakunnalta A vastaanottajalle paikkakunnalle B. Kuljetus tapahtui rahtikirjamerkintöjen mukaan 8.5.1984 ja vastaanottaja kuittasi sen vastaanotetuksi ilman varauksia tai huomautuksia. Vastaanottaja nosti pumpun trukilla varastonsa hyllylle 9.5.1984. Vastaanottaja ilmoitti puhelimitse 14.5.1984 rahdinkuljettajalle todenneensa pumpussa vaurioita. Pumppu oli ollut kuormalavan päällä ilman päällystä, tukipukkeja ja sidontaa ja tällöin matkan aikana liikkuessaan särkynyt. Pumpussa oli ulkonaisesti havaittavissa olevia vaurioita.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettajalla ei ole korvausvelvollisuutta pumpun korjauksen osalta, koska kannevalta rahdinkuljettajaa vastaan on TKSL 40 a §:n mukaan menetetty. Tämän lainkohdan mukaan kotimaisessa kuljetuksessa vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa. Koska pakkaamattomasta ja päällystämättömästä pumpusta olisivat ulkoiset vauriot olleet havaittavissa vastaanotettaessa eikä muistutusta tällöin tehty, on kannevalta yhtiön käsityksen mukaan menetetty.

Vastaanottajan kanta

Vastaanottaja katsoo, että suurin ja ainoa syy aiheutuneeseen vahinkoon on ollut pumpun olematon kiinnitys kuljetuslavaan. Tähän epäkohtaan olisi rahdinkuljettajan edustajan ehdottomasti pitänyt puuttua lastattaessa pumppua autoon. Tähän nähden yhtiö katsoo täyttäneensä TKSL 40 a §:n mukaisen 7 vuorokauden ilmoitusvelvollisuuden vahingosta. Yhtiö katsoo lisäksi, että rahdinkuljettaja on laiminlyönyt TKSL 12 §:ssä mainitun tarkastusvelvollisuutensa tavaraa vastaanottaessaan ja tällä perusteella on vastuussa vahingosta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettajan korvattava pumpun korjauslasku TKSL:n nojalla.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan tavaran lähettäjä on ilmoittanut, että kuljetettavaksi otettu pumppu oli kiinnitetty alustaansa tukevasti sidontavanteilla ollen kuljetuksen alkaessa täysin ehjä. Asiakirjoista selviää niin ikään, että tavara on luovutettu 9.5.1984 vastaanottajalle ilman, että yhtiö tuossa yhteydessä olisi tehnyt mitään varaumaa rahtikirjaan kuljetettavan pumpun ulkonaisesti havaittavissa olevasta tilasta vastaanottohetkellä.

TKSL 40 a §:n mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa ja muussa tapauksessa kirjallisesti 7 päivän kuluessa vasta ottamisesta.

Koska kuljetettavana olleen tyhjiöpumpun vahingot olivat asiakirjaselvityksen mukaan havaittavissa jo luovutushetkellä ja koska vastaanottaja tuolloin ei ole tehnyt muistutusta rahdinkuljettajalle, on tavaran vastaanottaja menettänyt oikeutensa esittää vaatimuksia rahdinkuljettajaa vastaan TKSL 40 a §:n mukaisesti. Mikäli katsottaisiin, että tavaran vahingoittuminen ei olisi ollut ulkoisesti havaittavissa, on vastaanottajan oikeus esittää vaatimuksia niin ikään menetetty sen vuoksi, että muistutusta ei kuitenkaan ole säädetyssä 7 päivän ajassa tehty kirjallisesti.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA