Haku

24/89/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 24/89/83

Ratkaisu annettu: 15.03.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 29.10.1982 kuljetettavakseen 30 jääkaappia käsittäneen tavaraerän lähettäjän Porin tehtailta helsinkiläiselle vastaanottajalle, asunnonrakennustyömaalle. Jääkaapit oli pakattu lähettäjän tavanomaiseen kuljetuspakkaukseen siten, että kaikissa sivukulmissa oli styrox-suojus ja ympärillä muovi. Kuljetusyksiköksi lausunnonpyytäjä ilmoittaa lavan, jossa neljä jääkaappia. Lähettäjä on lastannut jääkaapit.

Helsingissä tavaraa purettaessa todettiin neljässä jääkaapissa peltivaurioita: sivupellit olivat alaosastaan rypistyneitä noin 30 cm:n pituudelta. Autonkuljettaja ei lastattaessa ollut tehnyt varaumia tavaran kunnosta, mutta purkamisen yhteydessä havaituista vaurioista autonkuljettaja teki merkinnän rahtikirjaan. Tavaran vastaanottaja on kuitannut rahtikirjan 1.11.1982 ja ilmoittaa lähettäneensä reklamaation samanaikaisesti. Rahdinkuljettaja kiistää saaneensa ko. reklamaation.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettajan tulee TKSL:n 12 §:n 2. momentin mukaisesti tarkastaa tavaran ja pakkauksen kunto ja tehdä niistä mahdolliset varaumat. Koska päällyksenä on ollut muovi, olisi mahdolliset vahingot voitu havaita jo lastattaessa. Koska varaumaa ei ole tehty, on TKSL:n 13 §:n 3. momentin mukaisesti katsottava, että tavaran kunto on ollut tavaraa vastaanotettaessa hyvä. Yhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa TKSL:n 27 §:n 1. momentin perusteella tavaralle aiheutuneista vahingoista sen kuljetettavaksi ottamisen ja vastaanottamisen välisenä aikana.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta käsiteltävänä olevassa tapauksessa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa ensiksi, että asiakirjaselvityksen mukaisesti lausunnonpyytäjän, rahdinkuljettajan sekä tavaran lähettäjän käsitykset tapahtumien kulusta eroavat toisistaan.

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaisesti rahdinkuljettaja on pääsääntöisesti vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. TKSL:n 12 §:n 2. momentin mukaisesti rahdinkuljettajan tulee myös tarkistaa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila ja merkitä sitä koskevat aiheellisiksi katsomansa varaumat ja niiden syyt rahtikirjaan.

TKSL:n 13 §:n 3. momentti säätää, että jollei rahdinkuljettaja ole merkinnyt rahtikirjaan varaumaa ja sen syytä eikä muuta näytetä, katsotaan, että tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila tavaraa kuljetettavaksi otettaessa oli hyvä.

Koska käsiteltävänä olevassa tapauksessa vastaanottaja on tehnyt suullisen reklamaation tekemättä kuitenkaan varaumaa aikomuksestaan vaatia korvausta kohtuullisessa ajassa, vastaanottajalla enää voida katsoa olevan oikeutta vaatia korvausta.

Tässä kannanotossaan lautakunta on tukeutunut TKSL:n 40 §:n sanamuotoon sellaisena kuin lainkohta tapahtuma-aikana oli.

Päätös oli yksimielinen.

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia