Haku

2/45/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 2/45/82

Ratkaisu annettu: 19.05.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa asiassa, jossa kuljetettava tavaraerä oli kuorma-auton lavalle lastattaessa vaurioitunut. Vastaanottaja oli vaurioihin viitaten kieltäytynyt vastaanottamasta tavaraerää. Vakuutusyhtiö on pyytänyt lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettajan katsottava olevan vastuussa levyjen vaurioitumisesta.

Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja oli 10.11.1981 kuljettanut viisi alumiinilevynippua kooltaan 6500 x 1500 x 5 mm rahtiaseman terminaalista Tampereen Myllypurosta vastaanottajalle Tampereelle. Myllypurossa oli havaittavissa lähetyksen kolmen nipun tukirakenteiden murtumista. Kaksi nipuista lastattiin yhtä trukkia käyttäen rahdinkuljettajan kuorma-auton lavalle, jolloin tukirakenteet lopullisesti murtuivat. Levyt nostettiin 4,5 metrin pituiselle autonlavalle, jolloin vaurioitunut kohta kehikosta joutui nostettaessa lavan reunan kohdalle ja levyt taipuivat alaspäin toisesta päästään.

Rahdinkuljettaja katsoo, että levylaatikoiden tukirakenteita ei tarkastettu ennen lastauksen aloittamista ja että lastaus suoritettiin yhdellä trukilla kahden haarukan varassa. Edelleen kuorma-auton kuljettaja oli havainnut, että levynipun toinen pää jäi roikkumaan lavan ulkopuolelle. Kuljettaja ei kuitenkaan kyennyt määrittelemään kulman suuruutta asteissa. Rahdinkuljettaja katsoo toimineensa normaalia huolellisuutta noudattaen, koska vastaavanlaisia levykuljetuksia on suoritettu aikaisemminkin 4,5 metrin pituisilla kuorma-auton lavoilla.

Vakuutusyhtiön pyytämässä tarkastuksessa 18.12.1981 laaditun tarkastuskertomuksen kohdassa 7 on todettu, että levynippu kuljetuksen viime vaiheessa oli taipunut 45 °:n kulmaan. Tarkastuskertomuksessa todetaan edelleen, että pakkauskehikko on todennäköisesti vaurioitunut jo kuormausvaiheessa nostettaessa pakkauksia yhdellä trukilla. Lopullinen vaurio on kuitenkin syntynyt kuljetuksen yhteydessä.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettaja oli trukilla tapahtuneen lastauksen yhteydessä todennut pakkausten tukirakenteiden rikkoutumisen, mutta että rahdinkuljettajan edustaja oli laiminlyönyt tiekuljetussopimuslain 12 §:n 2 momentin mukaisen huomautuksen tekemisen, ja hänen on näin ollen katsottava hyväksyneen tavaran kuljetettavaksi. Lautakunta katsoo edelleen selvitetyksi, että jo kuormattaessa levynippuja ajoneuvon lavalle kuljettaja oli havainnut nippujen jäävän kaksi metriä lavan ulkopuolelle ja myös todennut niiden taipuvan alaspäin, minkä vuoksi lautakunta katsoo, että rahdinkuljettajan edustajan olisi jo tuossa vaiheessa pitänyt ymmärtää ajoneuvon olevan tähän kuljetukseen sopimaton. Tämän perusteella lautakunta katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta vastaanottajaan nähden.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia