Haku

24/41/81

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 24/41/81

Ratkaisu annettu: 05.02.1982

Vakuutusosakeyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta lasilähetyksen rikkoutumisen johdosta. Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavan.

Rahdinkuljettaja oli ottanut Mainzista Saksan Liittotasavallasta kuljetettavakseen lasilähetyksen vastaanottajalle Lappeenrantaan. Rahdinkuljettaja oli luovuttanut lasilähetyksen 22.12.1980 Lappeenrannan tullivarastoon huomautuksitta. Vastaanottaja oli noutanut lähetyksen 23.12.1980 Lappeenrannan tullivarastosta ja kuljettanut sen varastoonsa, jossa lasit oli laatikon avaamisen jälkeen havaittu rikkoutuneiksi. Tulliterminaalin 22.12.1980 päivätyssä varastoonpanotodistuksessa oli merkintä, jonka mukaan tavara oli kuljetettu lappeellaan vastoin kuljetusohjeita.

Vakuutusyhtiö on todennut kysymyksen olevan sen toteennäyttämisestä, että lasit olisivat rikkoutuneet nimenomaan kuljetuksessa. Se, että varastoonpanotodistukseen on tehty huomautus lasien kuljettamisesta vastoin kuljetusohjeita, ei todista sitä, että lasit olisivat olleet rikki huomautusta tehtäessä eikä sitä, että lasit olisivat rikkoutuneet jo rahdinkuljettajan kuljetuksessa. Rahdinkuljettajan luovutettua lasit niitä on varastoitu, jatkokäsitelty ja kuljetettu muiden toimesta. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei rahdinkuljettaja ole vastuussa vahingosta, koska ei ole voitu osoittaa lasien rikkoutuneen rahdinkuljettajan kuljetuksen aikana.

Rahdinkuljettaja on todennut, ettei se pysty arvioimaan, koska varastoonpanotodistuksen huomautus tavaran kuljettamisesta lappeellaan on tehty. Rahdinkuljettaja ilmoittaa olevan vaikea uskoa, että kolli olisi kuljetettu lappeellaan, sillä kollissa on merkinnät kuljetussuunnasta.

Vastaanottaja on todennut, että vahinko on johtunut kiistattomasti rahdinkuljettajan virheestä. Lasilaatikko saatiin vastaanottaa lappeellaan vastoin kuljetusmerkintöjä. Noutotilaisuudessa asia ilmoitettiin tavaran luovuttajalle, mistä vastaanottaja oli saanut todistuksen(varastoonpanotodistus).

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettajalle ei ole tavaraa luovutettaessa tehty huomautusta tavaran tilasta. Myöskään ei ole osoitettu, että luovutettaessa tavaraa Lappeenrannan tullivarastoon olisi rahdinkuljettajalle huomautettu kuljetustavan virheellisyydestä. Sen vuoksi lautakunta katsoo jääneen selvittämättä, olivatko lasit rikki silloin, kun ne luovutettiin tullivarastoon. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita korvauksia asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA