Haku

24/117/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 24/117/84

Ratkaisu annettu: 14.12.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 5.5.1984 kuljetettavakseen 18 kpl betonielementtejä paikkakunnalta A paikkakunnalle B. Kuljetuksen aikana ajoneuvoyhdistelmän perävaunu tien reunan pettämisen johdosta kaatui, jolloin seitsemän elementtiä putosi kuljetustelineestä maahan jääden noin metrin etäisyydelle tien reunasta. Rahdinkuljettaja otti välittömästi yhteyttä vakuutusyhtiön edustajaan tiedustellen toimintaohjeita. Tällöin hän sai ohjeet tilata autonosturin nostamaan elementit maasta ja kuljettamaan ne takaisin lähettäjälle, jonka luona vahinkotarkastus suoritettaisiin.

Rahdinkuljettaja toimi saamiensa ohjeiden mukaisesti. Myöhemmin suoritetussa vahinkotarkastuksessa todettiin, että vahingoittuneet elementit olivat täysin arvottomia. Vahinkotarkastajan käsityksen mukaan rahdinkuljettaja ei vahinkopaikalla ole voinut varmuudella tietää, olivatko elementit käyttökelvottomia.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että tiekuljetusvakuutus kattaa sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja voi joutua tavaran kuljettamisen yhteydessä tavaralle aiheutuneesta vahingosta, minkä lisäksi vakuutus kattaa tavaran pelastamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Yhtiö katsoo, että nostotyö ja palautusrahti eivät ole tavaran pelastamisesta aiheutuneita kustannuksia, minkä vuoksi korvausta tiekuljetusvakuutuksen perusteella ei niiden osalta voida suorittaa.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, tulisiko elementtien nostotyöstä ja palautuskuljetuksesta syntyneet kustannukset korvata tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että TKSL:n 2 §:ssä säädetään tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettavasta korvauksesta ja että siinä lisäksi todetaan, että rahti ym. kuljetukseen liittyvät kulut on korvattava tietyin osin. Tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1979 3.1.1. -kohdan mukaan vakuutuksenottaja on vahingon tapahduttua velvollinen kaikin käytettävissä olevin keinoin toimimaan vahingon rajoittamiseksi ja tavaran pelastamiseksi sekä viipymättä ilmoittamaan vakuutusyhtiölle sattuneesta vahingosta ja noudattamaan niitä ohjeita, joita vakuutusyhtiö tässä suhteessa mahdollisesti antaa.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan rahdinkuljettaja on välittömästi ottanut yhteyttä vakuutusyhtiöön ja noudattanut sen edustajan antamia ohjeita. Asiakirjoista ilmenee edelleen, että vahinkotarkastajan käsityksen mukaan rahdinkuljettaja ei vahinkopaikalla ole voinut varmuudella todeta elementtien olleen käyttökelvottomia.

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan elementtien nostosta ja palautuskuljetuksesta aiheutuneet kustannukset, koska rahdinkuljettaja on tässä tapauksessa vakuutusyhtiön kehotuksesta tuonut kuljetuksen kohteena olleet elementit takaisin lähetyspaikalle.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA