Haku

22/87/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 22/87/83

Ratkaisu annettu: 09.02.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti kuljetettavakseen vastaanottajan tilaamat hirsimökin ovet veistämöltä vastaanottajan kesäasunnolle. Kuljetettavaan määrään sisältyi mm. mäntypuisia ovia ja ikkunankehyksiä. Purettaessa tavaraa vastaanottajan luona havaittiin, että neljä ovea ja yhdet ikkunankehykset olivat pahoin likaantuneet.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vastaanottaja katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran likaantumisesta.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että tavaran pakkaaminen ja suojaaminen kuuluivat lähettäjälle ja että rahdinkuljettajalla ei ole vastuuta vahingosta TKSL:n 29 §:n nojalla, koska vahinko johtuu sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on sellaisten tavaroiden puuttuva tai puutteellinen pakkaus, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä pyytää lautakunnan kannanottoa vastuukysymyksestä.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella, että pakkaamattomina lähetetyt neljä ovea ja ikkunankehys ovat likaantuneet kuljetuksen aikana sen vuoksi, että auton kuormapeite on hangannut niitä. Asiakirjoista ilmenee edelleen, että veistämön ja lausunnonpyytäjän väliseen tilaussopimukseen 5.7.1982 sisältyy lauseke, jonka mukaan valmistaja luovuttaa rakennustarvikkeet ostajalle autoon lastattuna veistämöllä, jonka jälkeen vastuu rakennustarvikkeista kuuluu ostajalle.

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja pääsääntöisesti TKSL:n 27 §:n mukaan on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Tällaista vastuuta ei rahdinkuljettajalla kuitenkaan TKSL:n 29 §:n mukaisesti ole, jos hän näyttää, että tavaran katoaminen, vähentyminen tai vahingoittuminen johtuu sellaisten tavaroiden puutteellisesta tai puuttuvasta pakkauksesta, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita ja/tai siitä, että tavaran kuormaaminen, ahtaaminen tai purkaminen on tapahtunut lähettäjän toimesta. Tässä tapauksessa tavaran lähettäjä on tilaussopimuksen ehtojen mukaisesti luovuttanut kyseiset rakennustarvikkeet lausunnonpyytäjälle autoon kuormattuina veistämöllä. Lisäksi vaaleat, käsittelemättömät mäntypuiset rakennustarvikkeet on katsottava sellaisiksi tavaroiksi, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita.

Tämän nojalla lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja ei TKSL:n 29 §:n 1 mom. 2- ja 3-kohtien mukaisesti ole vastuussa vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA