Haku

22/65/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 22/65/82

Ratkaisu annettu: 20.01.1983

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja on 1.1.–3.8.1982 kuljettanut eri lähettäjiltä eri aikoina eläviä sikoja vastaanottajalle. Kuljetuksien aikana oli yhteensä 13 sikaa kuollut, tarkastuseläinlääkärin antaman todistuksen mukaan valtaosa stressilihasrappeutumaan sekä eräässä tapauksessa sydänpussin- ja keuhkopussintulehdukseen. Rahdinkuljettaja katsoo myötävaikuttaneensa sikojen kuolemiin.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että sikojen kuolema on johtunut olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa siitä, kuuluvatko ilmoitetut vahingot korvattaviksi vastikkeellisia rahdinkuljetuksia säätelevän tiekuljetussopimuslain perusteella ja onko vakuutusyhtiö korvausvelvollinen myöntämänsä tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja TKSL:n 29 §:n 1 momentin 6 kohdan sekä 4 momentin mukaan on 27 §:n mukaisesta vastuusta vapaa, jos kysymyksessä on elävien eläinten kuljetus, ja rahdinkuljettaja voi näyttää ryhtyneensä kaikkiin tavallisesti hänelle kuuluviin tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin sekä noudattaneensa saamiaan erityisohjeita. Rahdinkuljettajan oman, asiakirjoista ilmenevän ilmoituksen mukaan hän on itse vastuussa tapahtuneesta.

Huomioon ottaen tarkastuseläinlääkärin lausunnon, jonka mukaan eläimet ovat kuolleet olosuhteissa, joihin rahdinkuljettaja ei ole voinut vaikuttaa, ei rahdinkuljettajan oma toiminta ole voinut aiheuttaa vahinkotapahtumaa. Koska rahdinkuljettaja on suorittanut useita samantyyppisiä eläinkuljetuksia, ja kuolemantapaukset ovat esiintyneet eri kuljetuksien aikana, lautakunta katsoo, TKSL:n 29 §:n 2 momenttiin nojautuen, että vahingon on oletettava johtuneen 29 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainitusta syystä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tapahtuneista eläinten kuolemista. Tästä johtuen ilmoitetut vahingot eivät kuulu korvattaviksi TKSL:n perusteella eikä vakuutusyhtiö myöskään ole korvausvelvollinen myöntämänsä tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia