Haku

2/236/92

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 2/236/92

Ratkaisu annettu: 10.04.1992

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vahingonkärsinyt: Lähettäjä

Tapahtuma

Rahdinkuljettaja oli ottanut Järvenpäästä kuljetettavakseen Tampereelle 8 kollia KYVA-levyjä, joiden yhteispaino oli 12.350 kg. Ajoneuvoon oli lastattu myös erä putkia ja 10.000 kg:n painoinen imutelan vaippa.

Matkalla, jyrkässä kaarteessa, ajoneuvon nopeuden ollessa noin 40 km tunnissa, perävaunu oli lähtenyt kallistumaan oikealle ja kaatunut kyljelleen tien luiskalle. Perävaunusta olivat maahan suistuneet sekä imutelan vaippa että KYVA-levyt. Putkierä oli pysynyt perävaunussa.

Tutkittaessa onnettomuutta paikan päällä oli havaittu, että rekan vetopöytä oli pettänyt. Kun imutelan laatikko oli nostettu ja avattu, oli havaittu, että laatikon sisällä olleet kaulakappaleet telan päissä olivat olleet väljät ja että tela oli mahdollisesti tästä syytä päässyt liikkumaan sivusuunnassa. Selvittämättä oli jäänyt, oliko tela lähtenyt liikkeeseen rekan vetopöydän pettämisen vuoksi, vai oliko telan sivuttainen liike aiheuttanut vetopöydän pettämisen.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä,

1. onko rahdinkuljettaja vastuussa KYVA-levyjen vahingoittumisesta tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaisesti ja onko vahinko korvattava rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksesta, sekä

2. mikäli vahinko on aiheutunut telan siirtymisestä telan lähettäjän laiminlyönnin vuoksi, miten tiekuljetussopimuslain 14 §:ää on sovellettava tapaukseen.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Tätä vastuuta ei rahdinkuljettajalla 28 §:n 1 momentin mukaan ole, jos hän näyttää vahingoittumisen johtuneen lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä tai olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Lain 28 §:n 2 momentin mukaan rahdinkuljettaja ei voi vastuusta vapautuakseen vedota kuljetukseen käytetyn moottoriajoneuvon puutteellisuuteen.

Asiakirjojen mukaan on jäänyt selvittämättä, mikä on ollut kuljetukseen käytetyn perävaunun kaatumisen syy. Tosiasia kuitenkin on, että rekan vetopöytä on pettänyt. Toisaalta on selvitetty, että ajoneuvon nopeus kaarteessa onnettomuushetkellä on ollut noin 40 km tunnissa. Onnettomuutta välittömästi seuranneessa tarkastuksessa on niin ikään havaittu, että 10.000 kg:n painoinen imutela on pysynyt kuljetuslaatikossaan siitä huolimatta, että kuljetuslaatikko on sinkoutunut ulos perävaunusta. Tarkastuksessa on havaittu, että imutelan kaulakappaleet telan päissä ovat olleet väljät ja näin mahdollistaneet telan liikkumisen sivusuunnassa.

Kysymyksessä olevat KYVA-levyt ovat vaurioituneet siitä syystä, että perävaunu on kaatunut ja levyt ovat sinkoutuneet perävaunusta ulos.

Lautakunta katsoo, että mikäli ajoneuvolla on ollut kaarteessa liian suuri tilannenopeus, vastuu KYVA-levyille tapahtuneesta vahingosta on rahdinkuljettajan. Mikäli perävaunun kaatumisen syynä taas on ollut rekan vetopöydän pettäminen, kysymyksessä on ollut puutteellinen ajoneuvo ja rahdinkuljettaja on vastuussa vahingosta TKSL 28 §:n 2 momentin nojalla.

Mikäli perävaunun kaatumisen syynä on ollut imutelan sivuttaisliike kuljetuslaatikossa, kysymyksessä on tapaus, jossa kuljetettavaksi otettu tavara on aiheuttanut vahinkoa muulle kuljetettavana olleelle tavaralle. Lautakunta on käsitellyt vastaavan tapauksen lausunnossa nro 6/177/88, jossa rahdinkuljettaja on asetettu vastuuseen toisen lähettäjän tavaran aiheuttamasta vahingosta muulle kuljetettavalle tavaralle.

Lautakunta katsoo myös tässä tapauksessa, että rahdinkuljettaja on vastuussa KYVA-levyille tapahtuneesta vahingosta.

Lautakunta toteaa, että koska rahdinkuljettaja ei ole näyttänyt vapautumisperustetta, tulee TKSL 27 §:n 1 momentin yleissäännös sovellettavaksi ja vaurioituneet KYVA-levyt on korvattava rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA